Oddychanie związkami, które nas zabijają powinno być dla nas najważniejszym wyzwaniem w kwestii ochrony środowiska. Związki rakotwórcze czy chorobotwórcze nas po prostu zabiją powoli. Zanieczyszczenie powietrza jest obecność substancji w atmosferze , które są szkodliwe dla zdrowia na ludzi i innych istot żywych lub uszkodzenia przyczyny do klimatu lub do materiałów. Istnieją różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza, takie jak gazy (takie jak amoniak , tlenek węgla , dwutlenek siarki , tlenki azotu , metan i chlorofluorowęglowodory ), cząstki stałe (zarówno organiczne, jak i…

Czytaj więcej

W rankingu bierzemy pod uwagę poziom pyłków PM 10. Najwięcej pomiarów jest z pomiarek tych pyłków wielkości 10 µm PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany[1]. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych[2]. W przypadku Polski normy dla pyłów…

Czytaj więcej