Cząstki stałe powstające z pierwotnych zanieczyszczeń gazowych i związków występujących w smogu fotochemicznym

Home / glossary / Cząstki stałe powstające z pierwotnych zanieczyszczeń gazowych i związków występujących w smogu fotochemicznym
  • Cząstki stałe powstające z pierwotnych zanieczyszczeń gazowych i związków występujących w smogu fotochemicznym. Smog to rodzaj zanieczyszczenia powietrza. Klasyczny smog to efekt spalania dużej ilości węgla na danym terenie, spowodowanego mieszaniną dymu i dwutlenku siarki. Współczesny smog zwykle nie pochodzi z węgla, ale z emisji samochodowych i przemysłowych, na które oddziałuje do atmosfery światło ultrafioletowe ze słońca, tworząc wtórne zanieczyszczenia, które również łączą się z emisjami pierwotnymi, tworząc smog fotochemiczny.