Drób

Home / glossary / Drób

Filmy pokazują cierpienie ptactwa hodowlanego i wykorzystywanego jako pokarm lub do produkcji w okropnych warunkach jaj.

Tak