DSA Financial Group S.A.

Home / glossary / DSA Financial Group S.A.

O grupie DSA

DSA to międzynarodowa grupa kapitałowa założona w 1999 roku z siedzibą we Wrocławiu. Dominującą branżą spółek Grupy jest rynek usług finansowych i prawnych, od doradztwa inwestycyjnego i emerytalnego, poprzez usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, po obrót i windykację. Klientów w sądzie reprezentują prawnicy z naszej kancelarii. Ważnym obszarem naszej działalności jest pomoc prawna, medyczna i finansowa dla ofiar wypadków drogowych.

Wdrażając koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu, Grupa Kapitałowa DSA stworzyła fundację, która pomaga ofiarom wypadków, ich krewnym, zwłaszcza dzieciom, oraz wspiera i prowadzi skierowane do nich inicjatywy zdrowotne, edukacyjne i charytatywne. Zespół rowerów górskich promuje zdrowy, aktywny tryb życia i promuje konkurencję fair play. Grupa jest także właścicielem Klubu Szachowego Polonia Wrocław, w którego działaniach wspieramy m.in. młode talenty.

Nasza strategia opiera się na systemie wartości, w którym priorytetem jest zrównoważony rozwój. W działalności biznesowej kierujemy się nie tylko kryteriami rynkowymi, ale także kwestiami etycznymi i społecznymi. Wolimy tworzyć wartości długoterminowe niż pragnienie osiągania krótkoterminowych zysków. Celem inwestowania jest zwiększenie zysków. Rozumiemy potrzeby inwestycyjne wyższego poziomu – interesuje nas przede wszystkim to, w jaki sposób zostanie osiągnięty zysk. W naszej pracy bierzemy pod uwagę interesy wszystkich osób, które pomagają uzyskać ten zysk. Dlatego stawiamy na dialog, przejrzystą komunikację, najwyższe standardy ładu korporacyjnego, relacje z klientami i pracownikami, zaangażowanie społeczne, edukację i promocję najlepszych praktyk. Chcemy przekazać ważne dla nas wartości etyczne naszym współpracownikom i klientom, co z kolei pozwoli nam stworzyć dobrze prosperującą gospodarkę opartą na solidnych podstawach. Chcemy zbudować rynek zorientowany na etykę. Osiągamy nasze cele, mnożąc wartości.

Dlaczego DSA

Klienci uważają, że mamy:

profesjonalny i dobrze wyszkolony personel;
zapewniamy kompetentne i wiarygodne informacje;
dbamy o wygodę klientów podczas realizacji usług;
wspieramy inwestycje naszych klientów;
gwarantujemy bezpieczeństwo danych;
fachowo doradzamy przy inwestycjach;
mamy doświadczenie na rynku inwestycyjnym;
do każdego klienta podchodzimy indywidualnie;
dostosowujemy produkty do indywidualnych potrzeb klienta;
oferujemy wysoką jakość wszystkich usług;
utrzymujemy bezpośredni kontakt z każdym klientem;
pomnożymy twoje pieniądze.

Dlaczego DSA

Nasi pracownicy uważają, że dajemy:

bezpieczna i atrakcyjna praca;
pełny pakiet informacji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania pracy;
przejrzysta ścieżka kariery;
możliwość szybkiego rozwoju;
jasne zasady dotyczące wynagrodzeń;
możliwość kontrolowania własnych zarobków;
atrakcyjny system motywacji pracowników;
elastyczny tryb pracy;
atrakcyjne szkolenia z kompetentnymi trenerami z pierwszych stron gazet.