Jony ujemne ciężkie

Home / glossary / Jony ujemne ciężkie

Cięższe jony mogą przenikać drogi oddechowe znacznie głębiej i łatwo wywołać dowolne pożądane reakcje, przypisane niejako przez przesadę jonów lekkich.

Zasadność tego potwierdzić może lepszy nastrój ludzi w obszarach, w których tworzą się duże, ciężkie jony, przede wszystkim w procesie rozbijania wody. Wiele osób czuje się odświeżonych, oddychając powietrzem w pobliżu wybrzeża lub fontanny. Jest to związane nie tylko z uczuciem wilgoci, ponieważ uczucie to występuje nawet w pobliżu podwyższonej wilgotności względnej.

Aerojony w takich miejscach powstają głównie z powodu zakłócenia cząsteczek wody. Istnieje tutaj proces zwany efektem Lenarda, zgodnie z którym przy rozrywaniu kropel wody mniejsza z połamanych części jest ładowana ujemnie.

Mniejsze kropelki rozpraszają się na większej odległości, tworząc przestrzenną przewagę ładunku ujemnego. Ze względu na duże rozmiary i niskie obciążenie te naturalne hydroony nie mają wysokiej energii. W rezultacie Lenard wytwarza również duże kropelki o dużym ładunku, ale statystycznie niewidzialne krople o optymalnym stosunku wielkości do ładunku mają największą szansę na długie życie. W obecności pola elektrycznego są prawie całkowicie obojętni.

Oznacza to, że pole elektryczne nie nadaje im kierunku (nie na znaczącym poziomie). Lekkie aerojony, również te wytwarzane sztucznie przez wyładowanie elektryczne, mają dokładnie przeciwne parametry. Ze względu na ich ruchliwość nie docierają do płuc, ale są dezaktywowane w kontakcie ze ścianami górnych dróg oddechowych.

Jony o niskiej energii, tj. Jony o wysokiej masie i niskim ładunku, tak zwane jony ciężkie mają nieporównanie niższe prędkości w powietrzu niż jony powstające w popularnych jonizatorach. Ich ruch wynika zasadniczo tylko z turbulencji powietrza, a nie z efektów elektrostatycznych. Oznacza to, że naprawdę duży jon ujemny, jeśli jego ładunek jest mały, może utrzymywać się w powietrzu przez bardzo długi czas. Transport takiego aerojonu głęboko do pęcherzyków płucnych, gdzie osadzony jest ładunek, nie stanowi problemu.

W ciężkim jonie, kropelce z elektronami wytworzonymi przez jonizator TE, elektrony wchodzą w reakcję z jonami H+ (które powstają nieustannie z dysocjacji wody) tworząc pojedyncze atomy wodoru H=H1=H-01 (elektron wchodzi w reakcję z samą cząsteczką wody i tworzy również pojedynczy atom H). Atom H-01 jest najszybszym znanym antyoksydantem redukującym wolne rodniki powstające w organizmie wskutek procesu utleniania oraz wskutek procesów chorobotwórczych (np. wskutek promieniowania alfa, beta, gamma). To właśnie pojedyncze atomy wodoru rozpuszczone w wodzie mają własności lecznicze, bardzo szybko blokują wolne rodniki powstające w naszym organizmie.

Byłem i pozostaję do dziś wolny od wszelkiego rodzaju wirusów, ponieważ pracowałem w przestrzeni ujemnie zjonizowanego powietrza.

Lasy – zwłaszcza lasy iglaste – są naturalnym producentem jonów ujemnych. które są naturalnymi zabójcami wszystkich wirusów, w tym koronawirusa, ponieważ ten ostatni ma ładunek dodatni.
Gdyby burza przeszła dziś przez Polskę, doprowadziłaby do ujemnej jonizacji powietrza i neutralizacji wirusów.
Urządzenia elektroniczne, w tym wszystkie nadajniki, wytwarzają ładunki dodatnie, a gdy jest ich zbyt wiele, wirusy mają swoją przestrzeń życiową. Wiemy co się dzieje. Co możemy teraz zrobić, aby uniknąć wirusów i zneutralizować je.
1- Kup jonizatory powietrza z dopuszczeniem do domu, biura i samochodu
2 – kupuj kwiaty takie jak paproć, która wytwarza jony ujemne.
3 – jeśli ktoś ma taką opcję, idź na spacery po lesie
4- kadzidło bursztynu w twoim biurze, biurze, miejscu pracy,
ponieważ bursztyn jest zestaloną żywicą o ujemnym ładunku elektrycznym
neutralizowanie wszystkich wirusów.
W kościołach używano kadzideł do dezynfekcji przestrzeni kościelnej.
Czas wrócić do tych metod na dużą skalę.

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach