Nietolerancja laktozy

Home / glossary / Nietolerancja laktozy

Obecność laktazy jest niezbędnym warunkiem do przyswojenia laktozy z pożywienia. Stężenie laktozy w mleku krowim wynosi 4,7 mg/100 ml, w jogurcie 4,6 mg/100ml.

Subiektywna obserwacja objawów klinicznych sugeruje, że młodzi dorośli ze zdiagnozowaną nietolerancją laktozy mogą tolerować do 200 ml jogurtu podawanego w jednym posiłku (lub jedną szklankę mleka). Jednak mając na uwadze wyniki przeprowadzonych testów oddechowych ustalono, że jednorazowa dawka zdecydowanie nie powinna przekraczać 100 ml.