Przepływ krwi przez mózg

Home / glossary / Przepływ krwi przez mózg

Wraz z wiekiem masa mózgu ulega zmniejszeniu, ale
dotyczy to niektórych jego struktur. U zdrowych ludzi
starszych stwierdza się zazwyczaj umiarkowany zanik
substancji szarej, natomiast u osób starszych z otępieniem
ubytek tych komórek jest bardziej nasilony. Pomiędzy 30 i
70 rokiem życia przepływ krwi przez mózg zmniejsza się
od 15 do 20 %. Wraz z wiekiem dochodzi również do
zmniejszenia liczby neuronów substancji szarej, móżdżku
oraz hipokampa, który odgrywa ważną rolę w procesach
pamięciowych. Mniejsze zmiany zachodzą w głębszych
strukturach mózgu wraz z wiekiem zwiększa się gęstość
niektórych połączeń międzyneuronalnych. Dochodzi
natomiast do powolnego i stałego wzrostu końcowych
połączeń dendrytycznych pomiędzy nerwami, co świadczy
o możliwej przebudowie układu nerwowego.

Źródło