Pył / cząstki stałe , nazywane również pyłem zawieszonym (PM)

Home / glossary / Pył / cząstki stałe , nazywane również pyłem zawieszonym (PM)
  • Pył / cząstki stałe , nazywane również pyłem zawieszonym (PM), pyłem atmosferycznym lub drobnymi cząstkami, to drobne cząstki ciała stałego lub cieczy zawieszone w gazie. Natomiast aerozol odnosi się do połączonych cząstek i gazu. Niektóre cząstki stałe występują naturalnie, pochodzące z wulkanów, burz pyłowych, pożarów lasów i łąk, żywej roślinności i rozprysków morskich. Działalność człowieka, taka jak spalanie paliw kopalnych w pojazdach, elektrowniach i różnych procesach przemysłowych, również generuje znaczne ilości aerozoli. Średnio światowe aerozole antropogeniczne – te wytwarzane przez działalność człowieka – stanowią obecnie około 10 procent naszej atmosfery. Zwiększony poziom drobnych cząstek w powietrzu wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak choroby serca [22].zmieniona czynność płuc i rak płuc. Cząstki stałe są związane z infekcjami dróg oddechowych i mogą być szczególnie szkodliwe dla osób już cierpiących na choroby, takie jak astma . [23]