Roślinność – LZO

Home / glossary / Roślinność – LZO
  • Roślinność w niektórych regionach w cieplejsze dni emituje znaczące ilości lotnych związków organicznych (LZO) dla środowiska. Te LZO reagują z pierwotnymi antropogenicznymi zanieczyszczeniami – w szczególności NO x , SO 2 i antropogenicznymi organicznymi związkami węgla – tworząc sezonowe zamglenie wtórnych zanieczyszczeń. [33] Czarna guma, topola, dąb i wierzba to tylko niektóre przykłady roślinności, które mogą wytwarzać obfite LZO. Produkcja LZO z tych gatunków powoduje nawet ośmiokrotnie wyższy poziom ozonu niż w przypadku drzew o niskim wpływie na środowisko. [34]