Różnorodne trwałe zanieczyszczenia organiczne

Home / glossary / Różnorodne trwałe zanieczyszczenia organiczne
 
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to związki organiczne odporne na degradację środowiskową w wyniku procesów chemicznych, biologicznych i fotolitycznych. Z tego powodu zaobserwowano, że utrzymują się one w środowisku, są zdolne do przenoszenia na duże odległości, bioakumulacji w tkankach ludzkich i zwierzęcych, biomagnifikacji w łańcuchach pokarmowych i mają potencjalnie znaczący wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.