Składowanie odpadów na wysypiskach , które generują metan

Home / glossary / Składowanie odpadów na wysypiskach , które generują metan
  • Składowanie odpadów na wysypiskach , które generują metan . Metan jest łatwopalny i może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Metan jest również duszący i może wypierać tlen w zamkniętej przestrzeni. Uduszenie lub uduszenie może wystąpić, jeśli stężenie tlenu spadnie poniżej 19,5% przez przemieszczenie.

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach