Spadek poziomu kwasu hialuronowego

Home / glossary / Spadek poziomu kwasu hialuronowego

Starzenie się skóry jest procesem wieloczynnikowym składającym się z dwóch odrębnych i niezależnych mechanizmów: wewnętrznego i zewnętrznego starzenia się. Młodzieńcza skóra zachowuje turgor, sprężystość i giętkość, między innymi dzięki wysokiej zawartości wody. Codzienne obrażenia zewnętrzne, oprócz normalnego procesu starzenia, powodują utratę wilgoci. Kluczową cząsteczką zaangażowaną w wilgotność skóry jest kwas hialuronowy (HA), który ma wyjątkową zdolność zatrzymywania wody. Istnieje wiele miejsc do kontroli syntezy HA, depozycji, asocjacji komórek i białek i degradacji, odzwierciedlających złożoność metabolizmu HA. Enzymy, które syntetyzują lub katabolizują receptory HA i HA odpowiedzialne za wiele funkcji HA, to wszystkie rodziny wielogenowe o różnych wzorach ekspresji w tkance. źródło