Stacjonarne źródła

Home / glossary / Stacjonarne źródła
  • Stacjonarne źródła obejmują kominy elektrowni na paliwa kopalne (patrz np. Wpływ przemysłu węglowego na środowisko ), zakłady produkcyjne (fabryki) i spalarnie odpadów, a także piece i inne rodzaje urządzeń grzewczych na paliwo. W krajach rozwijających się i biednych tradycyjne spalanie biomasy jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza; tradycyjna biomasa obejmuje drewno, odpady roślinne i łajno. [28] [29]