Stężenie melatoniny

Home / glossary / Stężenie melatoniny

Stężenie melatoniny w organizmie człowieka

Stężenie melatoniny w surowicy krwi różni się w zależności od wieku człowieka, najwyższe jest ono w dzieciństwie, spada natomiast po okresie pokwitania.

  • dzieci 1-3 rok życia- 250pg/ml
  • w okresie dojrzewania 8-15 rok życia- 120-180pg/ml
  • dorośli- 70-80pg/ml
  • osoby starsze 65-85 rok życia- 20-30 pg/ml

Warto zaznaczyć, że stężenie melatoniny w ciągu dnia nie zmienia się i pozostaje stałe na każdym etapie życia człowieka, zmniejszeniu ulega natomiast ilość melatoniny wytwarzania w nocy, która maleje wraz z wiekiem.

Zjawisko to wyjaśnia, dlaczego osoby starsze często mają problemy z zasypianiem i mniejsze zapotrzebowanie na sen, niż dzieci i młodzież.  źródło