Szczepionki skojarzone

Home / glossary / Szczepionki skojarzone

Zawierają różne drobnouustroje lub antygeny pochodzące od różnych drobnoustrojów ( lub rekombinowane otrzymywane metodą inżynierii genetycznej).

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach