Terapia metodą BioRife

Home / glossary / Terapia metodą BioRife

Terapia BioRife

W naszych centrach korzystamy z maszyn zaprogramowanych przez BioRife. Nasze programy są opracowywane we własnym laboratorium mikrobiologicznym BioRife w Warszawie. Biologowie molekularni i biotechnologowie są zaangażowani w pracę, a całą pracą zarządza nasz dyrektor ds. Badań naukowych, prof. Dr hab. Inż. Krystyna Cybulska. Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która wykorzystuje terapię Lyme do pól elektromagnetycznych, w oparciu o wyniki własnego laboratorium badań mikrobiologicznych.
Osoba, która przeszła standardowe leczenie NFZ, ma do wyboru dwie alternatywne terapie. Jest to przewlekła antybiotykoterapia popularnie zwana ILADS i terapią elektromagnetyczną BioRife. Z uwagi na znacznie dłuższy szacowany czas trwania terapii i znaczne ryzyko poważnych powikłań uważamy, że przewlekła antybiotykoterapia powinna zasadniczo być terapią drugiego wyboru.

Ludzie, którzy przeszli terapię ILADS, ze względu na znacznie większą liczbę osób, które przeżyły bakterie z Lyme i zwykle wiele innych skutków ubocznych przewlekłego stosowania antybiotyków, zwykle wymagają dłuższej terapii BioRife niż osoby, które wcześniej nie były poddawane przewlekłej antybiotykoterapii.

Biorife Machine
Informacje na temat mechanizmu działania naszych urządzeń z punktu widzenia biologii bakteryjnej można znaleźć na slajdach z prezentacji naszego biologa molekularnego i biotechnologa tutaj.

Podstawą maszyn Rife stosowanych w naszych centrach jest szeroko dostępny model RPZ 14 czeskiego producenta Zapper. Przed dopuszczeniem do użycia w BioRife każda z tych maszyn jest ściśle dostosowana do leczenia boreliozy i koinfekcji. Tylko taka maszyna oferuje skuteczność, którą można spotkać w naszych centrach. Opracowanie skutecznych programów leczenia boreliozy zajęło dużo czasu i wymagało zainwestowania znacznych środków finansowych. Dziś możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że doszliśmy do punktu, w którym nasza terapia działa szybciej i bardziej skutecznie niż terapie prowadzone w USA (kolebka technologii Rife’a).

Terapia boreliozą w różnych biurach biorezonans z wykorzystaniem generatora plazmy RZP 14 nie ma nic wspólnego z terapią BioRife.
źródło