Tlenek węgla

Home / glossary / Tlenek węgla
  • CO to bezbarwny, bezwonny, toksyczny gaz. [21] Jest produktem spalania paliw takich jak gaz ziemny, węgiel czy drewno. Spaliny samochodowe są źródłem większości tlenku węgla wpuszczanego do naszej atmosfery. Tworzy w powietrzu smogową formację, która jest związana z wieloma chorobami płuc i zaburzeniami w środowisku naturalnym i zwierzętach.
  • Lotne związki organiczne (LZO) – LZO to dobrze znane zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego. Są klasyfikowane jako metan (CH 4 ) lub niemetan (NMVOC). Metan to niezwykle wydajny gaz cieplarniany, który przyczynia się do zwiększonego globalnego ocieplenia . Inne LZO węglowodorów są również znaczącymi gazami cieplarnianymi ze względu na ich rolę w tworzeniu ozonu i przedłużaniu żywotności metanu w atmosferze . Efekt ten różni się w zależności od lokalnej jakości powietrza. Aromatyczne NMVOC benzen, toluen i ksylen są podejrzewane o działanie rakotwórcze i mogą prowadzić do białaczki w przypadku długotrwałego narażenia. 1,3-butadien to kolejny niebezpieczny związek często związany z zastosowaniem przemysłowym.