Węch z czasem

Home / glossary / Węch z czasem

Zmysł węchu ulega pogorszeniu po 50 roku życia,
zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Dochodzi także
do istotnego zwyrodnienia obszarów mózgu
uczestniczących w odczuwaniu węchu. W wieku 80
lat odczuwanie zapachów jest prawie o 50 % gorsze
niż w okresie maksymalnych możliwości. Zmysły
smaku i węchu są razem zaangażowane w
rozróżnianie smaków i radość odczuwalną z jedzenia
pokarmów. Z wiekiem mogą wystąpić problemy z
rozpoznawaniem produktów rozdrobnionych na
podstawie ich smaku i zapachu. Źródło