Zawartość lipidów

Home / glossary / Zawartość lipidów

Pomiędzy 25 i 75 rokiem życia zawartość
lipidów zwiększa się z 14 do 30% całkowitej masy
ciała, podczas gdy zawartość wody w organizmie (
głównie pozakomórkowej) oraz tkanki mięśniowej
ulega zmniejszeniu. Powyższe zmiany składu ciała
mają istotne znaczenie dla planowania odżywiania,
aktywności metabolicznej oraz stosowania leków u
osób starszych, Przykładowo, leki rozpuszczalne w
tłuszczach, jak diazepam, utrzymują się w
organizmie osoby starszej przez okres znacznie
dłuższy niż w organizmie osoby młodszej.