Zmniejszenia masy narządów

Home / glossary / Zmniejszenia masy narządów

Masa tkanek innych niż tkanka tłuszczowa zmniejsza się z
wiekiem. Zmniejszenie to dotyczy głównie masy
mięśniowej oraz, w mniejszym stopniu, kości i trzewi.
Zmiany hormonalne wydają się odgrywać znaczącą rolę w
tych procesach. Zmniejszenie stężenia estrogenu ( oraz
androgenów nadnerczowych ) jest proporcjonalnie większe
u kobiet niż zmniejszenie stężenia całkowitego androgenu (
nadnerczowego plus jądrowego) u mężczyzn. Dochodzi
także do zmniejszenia masy innych narządów;
przykładowo, pomiędzy 30 i 90 rokiem życia masa wątroby
i nerek zmniejsza się o około jedną trzecią. Z kolei masa
gruczołu krokowego ulega podwojeniu pomiędzy 20 i 90
rokiem życia.

Źródło