Inflacja w latach

Za walkę z inflacjąInflacja w Polsce odpowiada Narodowy Bank PolskiNarodowy Bank Polski, zaś przepisy ustawy o NBP mówią, że „podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”[1].

Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki PieniężnejRada Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/− 1 punkt procentowy[2]. Jest to w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

Bieżące dane na temat stopy inflacji w Polsce podaje Główny Urząd StatystycznyGłówny Urząd Statystyczny w ujęciu rocznym[3], półrocznym[4], kwartalnym[5] oraz miesięcznym[6]. Wskaźniki te są obliczane na podstawie: 

 • badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,
 • badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag[7].

Historia walki z inflacją w Polsce ma dwa szczególne momenty, w których gospodarka kraju znalazła się na skraju bankructwa ze względu na hiperinflacjęHiperinflacja. Było to na początku lat 20. XX wieku oraz w latach 1989–1990.

W lipcu 2014 r., po raz pierwszy w warunkach gospodarki wolnorynkowej, Główny Urząd Statystyczny odnotował deflację – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnychWskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) spadł o 0,2% licząc rok do roku[8].

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od roku 1950 w ujęciu procentowym[3]:

RokInflacja ( % )
20215,1
20203,4
20192,3
20181,6
20172
2016-0,6
2015-0,9
20140
20130,9
20123,7
20114,3
20102,6
20093,5
20084,2
20072,5
20061
20052,1
20043,5
20030,8
20021,9
20015,5
200010,1
19997,3
199811,8
199714,9
199619,9
199527,8
199432,2
199335,3
199243
199170,3
1990585,8
1989251,1
198860,2
198725,2
198617,7
198515,1
198415
198322,1
1982100,8
198121,2
19809,4
19797
19788,1
19774,9
19764,4
19753
19747,1
19732,8
19720
1971-0,1
19701,1
19691,4
19681,6
19671,5
19661,2
19650,9
19641,2
19630,8
19622,5
19610,7
19601,8
19591,1
19582,7
19575,4
1956-1
1955-2,4
1954-6,3
195341,9
195214,4
19519,6
19507,5

źródło:wikipedia

Tags:

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

   Dodaj Odpowiedź

   Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
   Logo