alergeny

Lista alergenów

Alergeny w żywnościAlergia to nieprawidłowy sposób reagowania układu immunologicznego na kontakt z obcymi substancjami, czyli antygenami. ...

Pokaż następne