Lista kontynentów

Mamy 8 kontynentów. Nowy odkryto w ostatnich latach.

Nowa Zelandia i Nowa Kaledonia to duże, odizolowane wyspy na południowo-zachodnim Pacyfiku. Nigdy nie były uważane za część Australii kontynentalnej, chociaż termin geograficzny Australazja jest często używany w odniesieniu do zbiorowych ziem i wysp południowo-zachodniego Pacyfiku. W poniższych sekcjach podsumowujemy cztery kluczowe atrybuty kontynentów i oceniamy, w jaki sposób Zelandia spełnia te kryteria.


Kontynenty i ich szelfy kontynentalne różnią się wysokością, ale zawsze są wyniesione w stosunku do skorupy oceanicznej (Cogley, 1984). Wysokość jest funkcją wielu cech, głównie gęstości i grubości litosfery oraz tektoniki płyt (np. Kearey i in., 2009). Istnienie dodatnich cech batymetrycznych na północ i południe od Nowej Zelandii jest znane od ponad wieku (Farquhar, 1906). Dokładność i precyzja mapowania dna morskiego znacznie się poprawiła w ostatnich dziesięcioleciach (Brodie, 1964; Smith i Sandwell, 1997; Stagpoole, 2002), a przemyślana paleta kolorów batymetrycznej mapy satelitarnej pochodzącej z grawitacji zapewnia doskonałą wizualizację skorupy kontynentalnej zakresie (ryc. 2). Przybliżoną krawędź Zeeland można umieścić tam, gdzie głębokie oceaniczne równiny stykają się z podstawą zbocza kontynentalnego, na głębokości od 2500 do 4000 m poniżej poziomu morza. Dokładne położenie podnóża zboczy kontynentalnych wokół Zelandii zostało określone w licznych badaniach potwierdzających przestrzeganie prawa morskiego Nowej Zelandii (Wood i in., 2003; UNCLOS, 2008).

Zelandia jest wszędzie wyniesiona ponad otaczającą ją skorupę oceaniczną. Główną różnicą w stosunku do innych kontynentów jest to, że szelf kontynentalny jest znacznie szerszy i głębszy niż zwykle (ryc. 1). Zelandia ma wysokość modalną ~ -1100 m (Cogley, 1984) i znajduje się ~ 94% poniżej obecnego poziomu morza. Najwyższym punktem Zelandii jest Aoraki – Mount Cook na wysokości 3724 m.

Lista kontynentów w poniższej tabeli:

Lp.Nazwa kontynentuPowierzchnia km²Liczba ludnościUznane krajeLink do mapyŹródłoŹródło 2
1AzjaNajbardziej zaludniony i największy kontynent. Mieszka tu 60% całej światowej populacji.44 579 000,00464105477551Link do mapy
2AfrykaJest to najgorętszy kontynent i ojczyzna największej na świecie pustyni, Sahary, która obejmuje 25% całkowitej powierzchni lądowej Afryki.30 370 000,00134059814754Link do mapy
3Ameryka północnaKontynent składa się z 23 krajów, na czele z USA jako największą gospodarką świata.24 709 000,0036886964723Link do mapy
4Ameryka PołudniowaOto największy las, las deszczowy Amazonii, który obejmuje 30% całkowitej powierzchni kontynentu południowoamerykańskiego.17 840 000,0043075976612Link do mapy
5AntarktydaTo najzimniejszy kontynent na świecie, całkowicie pokryty lodem. Na tym kontynencie nie ma stałych mieszkańców, z wyjątkiem naukowców, którzy utrzymują stacje badawcze na Antarktydzie.14 000 000,001000-4000Antarktyda jest jedynym kontynentem bez rdzennej ludności. Zamieszkują ją wyłącznie pracownicy stacji badawczej (ok. 1000, w większości mężczyźni). Latem liczba ludności na kontynencie wzrasta do około 4000. Głównie za sprawą wymiany załóg, zaopatrzenia oraz w ostatnich latach rozwoju turystyki ekstremalnej, na kontynent przybywają również turyści, których liczba przekracza 10 tys. rok.0Link do mapyŻródło 2
6EuropaJest to najbardziej rozwinięty gospodarczo kontynent z Unią Europejską jako największą unią gospodarczą i polityczną na świecie.10 180 000,0074763602651Link do mapy
7Australia i OceaniaMieszka tu tylko 0,2% całej światowej populacji.8 600 000,004267781314Link do mapy
8ZelandiaJest zanurzony w 94%, głównie w wyniku powszechnego przerzedzania skorupy ziemskiej w późnej kredzie, poprzedzającego zapadnięcia się superkontynentu i wynikającej z tego równowagi izostatycznej. Identyfikacja Zelandii jako kontynentu geologicznego, a nie zbioru kontynentalnych wysp, fragmentów i głazów, dokładniej odzwierciedla geologię tej części świata. Seeland oferuje nowy kontekst do badania procesów pękania, przerzedzania i rozpadu kontynentów.4 900 000,0000Link do mapy
Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo