Materiały i ich twardość

najtwardsze materiały

Amerykańscy naukowcy obliczyli na podstawie obliczeń teoretycznych, że wytrzymałość jednowymiarowej liniowej wstęgi atomów węgla, takiej jak Carbyne, jest twardsza i silniejsza niż jakikolwiek inny materiał. Super twardość jest niespotykana w historii i jest 40 razy większa niż w przypadku diamentu i grafenu.

Jeśli interesują państwa zakupy metali szlachetnych – inwestycyjnych najwyższej próby  Złoto, srebro , platyna i pallad to zapraszamy do kontaktu na stronie . Zakup fizycznych sztabek lub depozyt w szwajcarskich skarbcach  w ZURICHU gdzie jest 80 % globalnej wartości złota oraz przy tym ubezpieczenie na 500 000 EURO
https://blazar.pl/

Wszystkie minerały do spożycia jak magnez, wapń, potas, selen, cynk i inne do spożycia można zamówić Tu.

Jaki jest najtwardszy materiał na świecie?

 

Tak naprawdę trudno to określić przy obecnej technologii człowieka. Ale jeśli chodzi o najtrudniejsze rzeczy na świecie, jakie do tej pory odkryli ludzie, jest to nic innego jak siarczek Carbyne’a, którego twardość jest 200 razy większa niż stali, 40 razy większa niż diamentów i dwa razy większa niż grafenu. Przyjrzyjmy się tym niezwykle twardym materiałom, na czele z siarczkiem karbyny.

Najtrudniejsza rzecz na świecie, siarczek karbyny

 

Siarczek karbyny ma wytrzymałość 200 razy większą niż stal. Jako bardzo prosta substancja, siarczek karbyny składa się z ciągu pojedynczych atomów. Siarczek karbyny ma trzykrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie niż diament, a jego wytrzymałość na rozciąganie jest dwa razy większa niż grafenu, który jest wyjątkowo niestabilny i trudny w produkcji. 

 

Dwukrotnie można go bezpiecznie używać do inteligentnego budowania ultra-wytrzymałego sprzętu.

 

Najtwardszy kamień świata, diament

 

O diamentach można powiedzieć, że są niezwyciężone pod względem twardości. W prawdziwym życiu nie ma materiału, który mógłby zarysować diament. Może dlatego wiele osób używa diamentów do robienia pierścionków. Jako substancja utworzona przez ściśle ułożone atomy węgla, diamenty są powszechnie stosowane w wiertarkach, piłach i papierze ściernym. Jednak pomimo tego, że diament jest bardzo twardy, nie jest najsilniejszy, można go delikatnie rozbić młotkiem na kawałki.

źródła:
„źródło: publikacja: Politechnika Gdańska: WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH MINERAŁY I SKAŁY
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
mgr inż. Zuzanna Bielan” https://drexpol.com.pl/poradnik/twardosc-i-stabilnosc-gatunkow-drewna https://www.tedpella.com/company_html/hardness.htm https://www.mjewelry.com/precious-metals-guide https://www.planetart.pl/page/art-clay/skala-twardosci-kamieni  https://sinref.ru/000_uchebniki/04400proizvodstvo/001_tehnologia_bumagi_flate_1988/106.htm
https://pl.qwe.wiki/wiki/Cellulose_fiber  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5218516/ https://en.wikipedia.org/wiki/Density Aktualizacja 22-7-2020

NazwaTwardość bezwzględnaTwardość w skali MohsaTwardość w skali Vickersa ( GPa)Twardość w skali Brinella ( GPa)Wartość Knoop[tooltips keyword="Gęstość w piknometrze ( g/cm3) " content="Piknometrze (pomiar dokładny wg PN-EN 1097-7:2001)
Oznaczanie gęstości w piknometrze:
• Badanie polega na umieszczeniu próbki proszku w dokładnie wysuszonym i zważonym piknometrze, którym jest kolba miarowa o znanej objętości np,: 10, 25 lub 50 cm3,
• Do piknometru wprowadza się proszek np, do 2/3 objętości i waży, a następnie wolną objętość napełnia cieczą, zwilżającą proszek i jednocześnie chemicznie obojętną w stosunku do niego,
• Piknometr z proszkiem i cieczą ponownie waży się, lub określa się ilość cieczy wypartej przez proszek,
• Z wyników ważenia ustala się masę proszku w piknometrze i zajmowaną przez proszek objętość ( do obliczeń konieczna jest znajomość gęstości cieczy), Dzieląc jedno przez drugie (masę przez objętość) wyznacza się gęstość piknometryczną,"]
[tooltips keyword="Rozszerzalność cieplna - p, kg/m3" content="właściwość materiału wyrażająca się zmianą wymiarów pod wpływem wzrostu temperatury."][tooltips keyword="Pojemność cieplna - W/m*K" content="Pojemność cieplna – zdolność do pochłaniania i kumulowania ciepła przez materiał w czasie jego ogrzewania. Miarą jej jest ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1m3 materiału o 1 K.

Przewodność cieplna – zdolność materiału do przekazywania ciepła z jednej jego powierzchni do drugiej w wyniku różnicy temperatur tych powierzchni.
Określa ją współczynnik przewodzenia ciepła λ, który jest ilością ciepła przechodzącą przez powierzchnię 1 m2 materiału grubości 1 m w ciągu 1 godziny, przy różnicy temperatur 1 K. Zależy od zawartości porów i wilgotności materiału.
Badanie i określanie współczynnika przewodzenia ciepła materiału jest wykonywane zgodnie z normami: PN ISO 8301 i PN ISO 8302. Izolacja cieplna - Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym – Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną oraz PN ISO 10456 Określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.


Z wyznaczenia pojemności cieplnej materiałów korzysta się w celu określenia wytrzymałości cieplnej ścian i dachów.
Wyznaczanie pojemności cieplnej materiałów:
• W celu zbadania, jak emitowana jest nagromadzona energia cieplna w czasie stygnięcia różnych materiałów wykorzystywanych w budownictwie, wykonano pewien eksperyment.
• Przygotowano dziesięć próbek o wymiarach 4 x 4 x 16 cm (± 0,2 cm) z różnych materiałów budowlanych: stal, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, cegła ceramiczna, cegła szamotowa, cztery betony z kruszywem żwirowym (na cemencie portlandzkim i na cemencie glinowym) oraz betony z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej (na cemencie portlandzkim i na cemencie glinowym), a także granit.
• Próbki w większości przygotowano przez wycięcie z gotowych elementów budowlanych (bloczki, cegły, kostki brukowe). Próbki betonowe zaformowano w formach stalowych.
• Próbki umieszczono w suszarce laboratoryjnej, ustawiając jej maksymalną temperaturę pracy 230°C
• Temperaturę na powierzchni kolejnych próbek badano przy użyciu termometru elektronicznego przez przyłożenie czujnika do powierzchni próbki w połowie jej długości.
Próbki pomimo jednakowych rozmiarów oraz pozostawania w jednakowych warunkach cieplnych po wyjęciu z suszarki miały różne temperatury."]
[tooltips keyword="Wytrzymałość na ściskanie - MPa" content="Wytrzymałość na ściskanie – największe naprężenie, jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas ściskania do momentu jej skruszenia określana jest wzorem: Rc = Fn / A ( MPa)
gdzie: Fn – siła ściskająca (niszcząca) próbkę, ( N )
A – przekrój poprzeczny próbki ściskanej, prostopadły do kierunku działania siły, (m2)
Uwaga: 1 MN/m2 = 1 MPa
Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją jest przybliżenie cząstek ciała do siebie.
Wartość liczbowa tej wytrzymałości stanowi iloraz siły ściskającej, która spowodowała zniszczenie struktury materiału i powierzchni, na którą działa siła ściskająca.
Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie mają kształt sześcianów, prostopadłościanów lub walców.
Wartość wytrzymałości na ściskanie materiałów budowlanych waha się w szerokich granicach: od 0,5 MPa – dla płyt torfowych, do 1000 MPa (1GPa) i więcej – dla wysokogatunkowej stali."]
[tooltips keyword="Wytrzymałość na rozciąganie - MPa" content="Wytrzymałość na rozciąganie – największe naprężenie, jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas rozciągania.
Badanie wytrzymałości materiałów na rozciąganie polega na przyłożeniu siły, której konsekwencją jest oddalanie cząstek ciała od siebie.
Wartość liczbowa wytrzymałości na rozciąganie stanowi iloraz siły rozciągającej powodującej rozerwanie materiału i powierzchni przekroju poprzecznego, na którą działa siła.

Rc = Fr/A ( MPa )

gdzie: Fr – siła rozciągająca (zrywająca), (N)
A – przekrój poprzeczny próbki, prostopadły do kierunku działania siły, (m2).
Badane próbki mają różny (specjalny) kształt, zależny od rodzaju materiału, np. stal budowlana – pręty; drewno – wiosełka; zaczyny i zaprawy – ósemki o wymiarach 22,5 x 22,5 x 78,0 mm (PN-85/B-04500). Taki kształt próbek zapewnia rozerwanie próbki w miejscu o najmniejszym, dokładnie mierzalnym przekroju."]
Materia zdegenerowana1014g/cm3
Makaron jądrowy10 14 g / cm 3
GRAFEN 3D 3-702,2 do 1360 Mpa0,011 do 11
Osm6-73.9222.6
Iridium22.42
iryd6.51.761.6722.4
Platyna4-4,50.5490.39221,4-21,45
Ren72.451.3221.02
Pluton19.84
Wolfram7.53.432.57188019,25-19,32.581510
Złoto2,5 do 30.2160.24519.32.492100
Uran61.962.418.82.216
Tantal6.50.8730.816.6200
Rtęć13,546-13,61.888
Rod61.2461.112.4
Ołów1.50.038311.91.44
Tor30.350.411.7
pallad4,5-50.4610.037311.4
Prowadzić1.511.34
Srebro2,5 do 30.2510.02456010.52.44170
Molibden5.51.531.510.22
Bizmut2,5 do 30.09429.751.2
Miedź30.3690.8741638,9-8,943.45210
Mosiądz3-48,5-8,73500
Nikiel40.6380.75578,4-8,9140-195
Cynk2.50.4121197-7,12.76
Żelazo4-50.6080.497,87-7,93.537350
Brąz7,5-9,3
Cyna1,5-1,80.00517,3-7,3115-200
Chrom8,5-91.061.127,1-7,2
Szafir (AI 2 O 3 )3,9-4,11900
Węglik krzemu ( moissanit )9,13-9,1724803,15-3,212500
Beton zwykły2-2,228,8-59,00,78-4,90
Szkło4,5-6,52,53-2,650.84340-98033; 9,8-77,50
Beton12502,4-2,72-5
Ceramika czerwona1,8 - 1,95
Piasek1,55 - 1,65
Bawełna1,52;1,5-1,6287-597
SIZAL1,33-1,5400-700
JUTA1,3-1,5393-800
Jedwabniki jedwabne1,25-1,350
Nylon, formowane typu 6/61,14-1,15750
Cement1,1 - 1,2
Olej do gotowania0,910–0,930
Drewno0,45 - 0,950.2
Styropian0,03-0,0750.032
Cupronickel 10% Ni, 1,6% Fe, 1% Mn, reszta Cu8.94350
Miedzi 99,9% Cu8.92220
kobalt51.0430.78.9
Kadm20.203378.65
Niob61.320.7368.57
Stal, stal AISI 302 - walcowane na zimno8.19860
Stal, 2800 stal maraging82693
Stal Sandvik Sanicro 36Mo rejestrowanie precyzja żyłowego82070
Żelazo (czystego mono-kryształu)7,8743
Stal, AerMet 3407.862430
Stal AISI 4130, woda zatrzymano 855 ° C (1570 ° F) 480 ° C (900 ° F) utwardzenia7.851110
Stal budowlana zwykła7.8560294-440294-490
Stal, API 5L X657.8531
Stal o wysokiej wytrzymałości stopu ASTM A5147.8760
Stal chromowo-wanadowa AISI 61507.8940
Stal, ASTM strukturalny A36 stal7.8400-550
Stal stopowa7.8760
Steel, 1090 łagodny7.58841
Mangan5-60.1967.325
Żeliwo 4,5% C, ASTM A-487.3200
Antymon2-30.2946.691.386
Wanad70.6280.6286.1
„ Liquidmetal ” stop6.1550-1600
Selen20.7364.8
Tytan60.970.7164.54246-370
Diament140000101006070003.51.7822800
Dijodometan3.325
Ze stopu aluminium 2014-T62.8483
włókno bazaltowe2.74840
Stopu aluminium 6061-T62.7310
glin ( aluminium )30.1670.2452.72.422
Aluminium2-2,92.740-50
Azotek boru nanorurek2,6233000
Marmur3-42.615
E-Glass2,572000-3500
S-glass2,484570-4710
Bor9.5492.463100
Krzemu monokrystalicznego (m-Si)2.337000
Krzem6,5-72.335000-9000
Nanorurki węglowe2.26[tooltips keyword=" 20-krotnie większa niż stali" content="Nanorurki węglowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, która jest nawet 20-krotnie większa niż stali. Dzięki temu nanorurki mogą być stosowane w tzw. Lekkich materiałach, które mają szczególne znaczenie w przemyśle lotniczym, obronnym i elektronicznym."]11000-63000
ludzka skóra220
Beryl7,5-81.670.61.853.367
Beryl 99,9% Be1.84448
Włókno węglowe (Toray T1100G) (najsilniejsze włókna sztuczne)1.797000 włókno sam
Włókno węglowe1,75900
Magnez2.50.261.741.773
Tetrachloroethene1.622
Kostnego (kończyna)1.6130
Polibenzoksazolu (zylon)1.565800
RAMI1.5220-938
Len - włókna1.48 [tooltips keyword="1200" content=" Jednak wytrzymałość na ściskanie może zostać poważnie obniżona przez proces łuszczenia. Standardowy proces łuszczenia powoduje powstawanie pasm załamań we włóknach. Stwierdzono, że te prążki załamań zawierają pęknięcia zmostkowane przez mikrofibryle. Zniszczenie elementarnych włókien lnianych poddanych ściskaniu można opisać jako podobne do zniszczenia skręconego drutu."]345-1500
Konopie1.48 [tooltips keyword="550-900" content=" Wytrzymałość na rozciąganie włókien konopnych
W artykule opublikowanym w 2003 r. W Materials Research Innovations, autorzy obszernie opisują wytrzymałość na rozciąganie włókien konopi o różnych średnicach. Ogólna zasada w przypadku włókien syntetycznych jest taka, że ​​zmniejszenie średnicy włókna również zmniejsza wady.
Oznacza to, że mniejsza średnica włókien syntetycznych zapewnia większą wytrzymałość na rozciąganie. Autorzy Prasad i Sain pokazali w swoim artykule, że ta sama zasada ma zastosowanie również do włókien konopnych. Włókna konopne o średnicy 4 μm (mikrometra) mają wytrzymałość na rozciąganie 4200 MPa.
Natomiast wytrzymałość na rozciąganie włókien konopnych 66 μm wynosi tylko 250 MPa. Obszerne eksperymenty przeprowadzone przez Prasad i Sainta wykazały, że najgrubsze włókno konopne o najmniejszej wytrzymałości na rozciąganie (250 MPa) ma większą wytrzymałość na rozciąganie niż odmiana stali o najmniejszej wytrzymałości na rozciąganie (150 MPa).
Z ich eksperymentów wynika również, że najcieńsze włókna konopi o maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie (4200 MPa) są mocniejsze niż odmiany stali o największej wytrzymałości na rozciąganie (3000 MPa). Zakres wytrzymałości na rozciąganie, jaką posiadają włókna konopne o różnych średnicach, jest więc większy niż zakres wytrzymałości na rozciąganie różnych odmian stali."]
kevlar‑491.463600
Kevlar1.443620-3757
 Twaron1.443757
Węgiel101.44000
Aramidy1.43000-3150
Pierwszy nanorurki węglowe lin1.33600
Jedwab pajęczy1.31000
Glicerol1.261
Włókna kokosowe1.2175-220
Lycra1.2
Tworzywa sztuczne1.1755,9-48088-775
Akrylowy , przezroczysty arkusz obsada (PMMA)1.1687
Smoła1.15
Nylon1.1512,400
Ciekły tlen1.141
Nylon, sporządzony1.13900
Woda (sól)1.03
Woda morskaWoda o temperaturze 20 ° C0,9981.03
Mleko1.03
Woda (świeża)1
Woda o temperaturze 4 ° C0.9201
Grafen1,0130000
Woda o temperaturze 20 ° C0.9000.998
Włókna PE UHMW (Dyneema lub widma)0.972300-3500
UHMWPE0.9752
Sód0,50.000690.971.23
Lód0.92
Polipropylen70.915.400
Benzen0.9
Potas0.40.0003630.86
Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE),0.8537
Etanol (alkohol zbożowy)0.81
Dąb3.70.71
Lit0.60.5351.912
Bambus0,4350-500
Sosna1.60.373
Korek0.24
Kolosalne rurki węglowe0,1167000
Ciekły wodór0.07
Sześciofluorek wolframu0.0124
Pianizol0.01
Dwutlenek węgla (w STP)0.001977
Powietrze0.00120.02
Aerożel0.001
Metalowa mikrosiateczka0.0009
Aerografit0.0002
Hel0.000179
Wodór8.98E-5
Błony nanorurek węglowych9600
Kleje epoksydowe12-30
żywica poliestrowa (bez wzmocnienia)55
ŻORŻETA
Żeliwo białe415
Żeliwo590 - 980137-176 [tooltips keyword="do 314 MPa," content="Maksymalne naprężenie"]
Żelbet
Żelazo kute392
Żelazny piryt6-6,5
Żelazny gwóźdź4
ŻAKARD
ZWIERZĘ DOMOWE11,500
Zoisite6 do 7
ZŁOTOGŁÓW
Ziemia okrzemkowa1-1-5
ZGRZEBLENIE
ZERKAĆ14 000
ZEFIR
ZAMSZ
XX papier fenolowy11,500
Wyżarzona stal dłuta235
Wulfenit3
Wosk (0 °)0.2
Wollastonite4,5 do 5,5
Wolframite4-4,5
WOJŁOK
Woda w 25 °C4.1796
Woda w 100 °C4.216
Woda w −10 °C (lód)1.938
Woda0.6
WOAL
WŁOSIENNICA
WŁOSIANKA
Witherite3 do 3,5
Wiśnia3.6
WISTRA
WISKOZA
WIPOLAN
WINYLEUM
Wigoń
WIGONIA
Węglik wolframu (13% kobaltu)9.09
Węglik wolframu9.09
Węglik tytanu2470
Węglik hafnu2000
Węglik cyrkonu2100
Węglik boru9.322750
Węglik berylu2410
węgiel (grafit)1.5
WERDIURA
Wenge6.1
WEŁNA
WELWETON
WELWET
WELUR
WELIN
WEBA
WĄTEK
WATOLINA
WATERPROOF
wapń1.50.167
WANTUCH
Wanadynit3 do 4
Vinyon
Vinylon
Vicuna
Vectran2850-3340
uznam9+
UraninitOd 5 do 6
Ultraczyste krzemionkowe włókna szklane4100
Ultem®15 200
UHMW3,100
Tytanit5 do 5,5
TYGRYSIE OKO6,5 - 7
TYBET
TWEED
Turmalin7 do 7,5
Turkus5-6
TULUIDYNY
tul0.520.471
TRYKOT
TROPIK
Triacetat
TRAMA
TPE1,740
Topiony tlenek glinu (3,14% TiO 2 )9.06
Topaz175814271340
TOLEDO
Tlenek magnezu370
Tkanka zwierzęca3.7
TKANINA
TIUL
TERYLEN
TERGAL
terb0.8630.677
TENIS
tellur20.018
TEKSTYLIA
TEKSTOLIT
Technora
Teak3.5
TARTAN
TARLATAN
TAPISERIA
TAMBOREK
Talk0.0312.4
Tali6.2
tal10.0264
TAKSÓWKA5,221
taggants1.2
TAFTA
Ścięgno
SZYFON
SZYCH
Sztuczny jedwab
SZTRUKS
SZMERGIEL7-9
Szmaragd8
Szkło epoksydowe G10 / FR-438 000
Szkło ( wapno sodowane )530
Szklista czysta krzemionka6.51.547
SZKARŁAT
SZEWRO
SZEWRET
SZEWIOT
SZETLAND
SZENILA
Szczury9-10
SZARSZA
SZARPIE
SZARMEZA
SZAPA
SZAGRYN
Szafir9
Syntetyczny diament10
Sylvite2
Sylikat
SUTASZ
Surlyn®2100 - 5400
Sukupira5.6
SUKNO
STYLON
Stylbit3,5-4
Strontytan3,5-4
stront1,5-1,8
Stopiony tlenek glinu9.03
Stop wolframu1400-1800
Staurolit7 do 7,5
Stalowy nóż7
Stal węglowa6580
Stal nierdzewna6,51600
Stal miękka140130
Stal maraging
Stal hartowana9008.94
STAL5-8,5
Spodumen ( Kunzyt )6,5-7
Spodumen6,5 do 7
Spinel7,5 do 8
Spektrolit6
Spectra
SPARTERIA
SPARKING
Spandex
Sól kamienna (halit)2
Sól kamienna2
SOKOLE OKO6,5 - 7
SODALIT5 - 6
SMUSZKA
Smithsonite4-4,5
SKUBANKA
skand0.75
Skaleń ( ortoklaz )376795560
skaleń6
SKAJ
Sillimanite6,5 do 7,5
Sideryt3,5 do 4,5
Siarka1,5 do 2,5
Sfaleryt3,5 do 4
SERŻA
SERYMETR
SERYCYNA
Serpentynowy3 do 5
SentryGlas® międzywarstwy5000
Scheelite4,5-5
SATYNA
SARONG
SARAN
Sapelle3.6
SAMODZIAŁ
samar0.4120.441
SAFIAN
S szklany epoksydowej2358
RYPS
Rutyl6-6,5
ruten6.52.16
Rubin9
rubid0.30.000216
Rozszerzone PCV1975 - 2900
Ross House2-5-3-0
ROSHAR
Rodonit5,5 do 6,5
Rodochrozyt3,5-4
RODAMINA
RICHELIEU
REZOTEKST
RATYNA
RAPAPORT
Q-węgiel [tooltips keyword=" Jest twardszy niż diament o 10-20%" content="Q-węgiel jest twardszy niż diament o 10-20%, ponieważ węgiel jest metalicznych w stanie stopionym i zostaje ściśle upakowane, o długości wiązania mniejszą niż diamentu. W przeciwieństwie do wszystkich znanych rodzajów węgla, Q-węgiel ferromagnetyczne , o magnetyzacji nasycenia 20 emu / g i oszacowano temperaturę Curie około 500 K."]
Qiviut
Pyrrhotite3,5 do 4,5
PVDF7,800
Pustaki keramzytobetonowe2-2,5
Pustaki ceramiczne7,15-15
pumeks6
Puder dla dzieci1
PTFE1500 - 3000
PSU10,200
PRZĘŚLICA
PRZĘDZIWO
PRZĘDZINA
PRZĘDZENIE
PRZĘDZARKA
PRZĘDZA
PRUNELA
Prehnite6 do 6,5
Prehnit6-6,5
prazeodym0.40.481
PPSU10,100
PPS12,500
Powierzchnia azotowana750
POPELINA
PONGE
Poliwęglan14
Polistyren wysokoudarowy3,500
Poliimid DuPont ™ Vespel®
Polietylen
Poliester i CSM mata laminat 30% E-glass100
POLANA
Płyty piankowe
Płytka smugowa6.5
Płótno fenolowe CE9 000
PŁÓTNO
PLUSZ
Plat-wide6-5
Plagioklaz6 do 6,5
PISAWA
Piryt żelazowy6.5
Piryt6-6,5
Pirofilit1 do 2
Pina
PIKIEL
PIKA
pianka morska2-3
PFA
PETG7,700
PERŁA2,5 - 4
PERLON
PERKALINA
PERKAL
PEPITA
PELA
PCV167500
PCTFE4860 - 5710
PBT8,690
Paznokieć2
Pasta nuklearna
Pashmina
PASAMON
PART
Parafina2.325
Papier ścierny8
PANORA
PANEKLA
PANAMA
PALUDAMENT
Palisander4.5
paladium4.8
Pająk jedwabiu, caerostris darwini740
PAI21 000
Ostrze scyzoryka6
OSNOWA
Orzech europejski3.3
Orzech amerykański3.4
Ortoklaz6 do 6,5
ortlioklaz6
ORTALION
ORLON
ORGANZYNA
ORGANDYNA
opal4-6
ONYKS - CZARNY AGAT6,5 - 7
ONDULA
Oliwin6,5-7
Olefiny
Olcha2.1
Odmiana kwarcu - SiO2)
Octan
OBSYDIAN5,5 - 6
NUBUK
Noryl®9,600
Nomex
NIEDOPRZĘD
NICA
Nepheline5,5 do 6
neodym0.3430.265
NEKALINA
Nefryt5 do 6,5
Natrolite5-5,5
NAPPA
NANSUK
NANKIN
NAKO
MUŚLIN
MULINA
Moskale2 do 3
MORYNA
MORA
Monacyt5 do 5,5
Mołdawit5-6
MOLTON
MOLINO
Moliben935
Molibdenit1 do 2
MOLESKIN
MOKIET
MOHER
Modal
Modakryl
MIZDRA
MIRANDA
Mimetyt3,5-4
MILBRANA
MILANEZ
Mikrofibra
Miki ( biotyt,lepidolit )2,5
Mika moskiewska2-2,5
Mika2,5-3
Miękki mosiądz60
MIĘDLARKA
Miedzin3,5-4
Miedziana moneta (pens)3
METKAL
METALOWE SZKŁO
Metal drewna3
MERLA
MEREŻKA
Merbau5
MELTON
MAROKIN
MARLA
MARKIZETA
Markasyt6 do 7,5
MARENGO
MANILA
MANCZESTER
MALINES
MALIMO
Malachit3,5-4
MAKINTOSZ
MAKATA
Mahoń3.2
Magnezyt3,5 do 5
Magnetyt5 do 6,5
MADAPOLAM
Lyocell
lutet1.160.893
Ludzki włos200-250
LONSDALEIT
LODEN
Lit w 181 °C2.242
LINON
LINOLEUM
Limpet czaszołka pospolita zęby (getyt)4900; 3000-6500
Limonite1 do 5
LIGNINA
LICO
LIBERTY
Less (0 °)0.3
LE Len Len Fenolowy9 000
LDPE1400
LAPIS LAZULI6
lantan2.50.4910.363
LANITAL
LAMINAT
LAMBREKIN
LAMA
LACET
kwas borowy3
Kwarty7
Kwarc z kryształu górskiego8.94
KWARC RÓŻOWY7
KWARC DYMNY7
Kwarc12071120820
KUTNER
KURDYBAN
Kupryt3,5 do 4
KRZEMIEŃ PASIASTY5,5 - 7
KRZEMIEŃ7
KRYSZTAŁ GÓRSKI7
Krwawień5-6,5
KRUPON
Królik
KROŚNIAK
KROSNO
KROAZA
KRETON
KREPON
KREPINA
KREPDESZYN
KREPA
KREMPLINA
KOTONINA
Korund100092060
KORT
KORONKA
KORDONEK
Kordieryt7 do 7,5
KORAL3 - 4
KORA
KOBIERZEC
KLOT
Klon europejski3
KITAJKA
KING
KILIM
KERMES
Kenaf
Kempas5.5
KĄDZIEL
Katgut
KASZMIR
Kasyteryt6 do 7
Kasiteryt6-6,5
KARNEOL6,5 - 7
Karbowane płyty polipropylenowe
Karborund9.5
Karbin
KARAZJA
Karabinek
KAPRON
KAPOK
Kaolinit2,0-2,5
KANTONIERA
KANTALA
KANAUS
KANAFAS
KAMLOT
KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY6,5
KAMGARN
KAMBRYK
KAŁMUK
KALIKO
Kalcyt4.53109135
JUST
JUCHT
Jesion4
JERSEY
JEDWAB740
Jatoba7
JASZCZUR
JASPIS6,5 - 7
Jarrah4.7
JANOWIEC
Jadeit6,5-7
itr0.589
iterb0.2060.343
ISTLE
ISFAHAN
Iroko/Kambala3.4
Iridosmium7
IRCHA
INLET
ind10.00883
IlmenitOd 5 do 6
HornblendaOd 5 do 6
HOMESPUN
holm0.4810.746
Heulandyt3,5-4
HENEKEN
Hemtyt5-6
HEMATYT5,5 - 6,5
Heazlewoodite4
HDPE4000
Halit2 do 2,5
hafn5.51.761.7
Gumowy16
Guanako
GRĘŻA
GRĘPŁO
GRĘPLOWANIE
GRĘPLA
GRENADYNA
Granit2.17118-2364,4-7,75
Granat6,5-8,92
Grafit0-5-21.5342500
GPO-3 termoutwardzalny8 000 - 11 000
GOLIZNA
GOFROWANIE
Goethite5-5,5
GOBELIN
GLORIA
Glinka2100
Glauconite2
GLACE
GIPURA
Gips1.2523632
GIPIURA
GIEMZA
Getyt5-5,5
german6
galman5
Galena2.5
gal1.50.06
gadolin0.57
GABARDYNA
Fuzji glinu9,03-9,065
FUTRÓWKA
FULAR
FRYWOLITKI
FROTTE
fosfor0-5
Folia poliwęglanowa
Folia poliestrowa
Fluoryt54189163
FLORET
Flogopit2,5-3
FLAUSZ
FLANELA
FIRANKA
FILOZELA
FILC
FIBRA
FEP4,350
Felspar6
EVA3,580
europ0.167
Euclase7,5
ETFE6,100
ETAMINA
Erb0.5890.814
Epoksyd45
Epidot6-7
EnstatiteOd 5 do 6
ELASTYL
ELASTOR
ELASTOMERY
ELASTIK
ELANOLEN
ELANA
EKRAN
ECTFE7500 - 8300
DŻYGIER
DŻINS
Dzwonek metalowy4
DZIANINA
DYWETYNA
dysproz0.540.5
DYNEEMA
DYMKA
Drzewo różane4.4
Drewno sosnowe (równolegle do włókien)40
Drewno wzdłuż włókien39,20-5977,50-147
Drewno iglaste kraft1000
DRELICH
DRAPERIA
Doussie4
DONEGAL
Dolomit3,5-4
Diopsyd5-6,5
Dioctan
Diamentowe, brązowe kule z Ameryki Południowej8.94
Diament, żółty Kongo9.96
Diament, Kongo przezroczysty biały9.95
Diament południowoafrykański - brązowy róg10
Diament PCD (polikrystaliczny)
DIAGONAZ
DEPILACJA
DEDERON
Dąb czerwony3.7
Datolite5-5,5
DAKRON
Czystość1-5-2-5
CZÓŁENKO
CZESUCZA
Czereśnia3.2
Czarny węglik krzemu9.15
CZAPRAK
Cytryn77
Cyrkonia1160
cyrkon7,50.9030.65
Cynobrowy2 do 2,5
Cynober2-2,5
Cynk stopu200-400
Cyjanit4,5 do 7
CraftAlloy - Polikrystaliczny diament [PCD]
COTELE
CHRYZOKOLA2 - 4
Chryzoberyl8.5
Chromit5,5 do 6
Chloryn2 do 2,5
Chlorek srebra1.3
CHINTZ
CHINE
Chiengora
Chalkozyt2,5-3
Chalkopiryt3,5 do 4
Chalcocite2,5 do 3
Cez0.20.00014
Cerusyt3-3,5
Ceramika węglowa
Ceramika porowata4,9-24,5025-1000
Ceramika budowlana
cer2.50.270.412
Celuloza siarczynowa z drewna iglastego [tooltips keyword="do 520 MPa" content="Wytrzymują naprężenia do 520 MPa"]
CELTA
CELOFAN
Celestyt3-3,5
Cegła pełna0.5
Carrollite4,5-5,5
Karbyn (carbyne)
CAMINA
Camel włosy
CAŁUN
CAJG
BURSZTYN2 - 2,5
BURETA
bułka tarta2.8
BUKAT
Buk3.8
Buckypaper1.11145
Brzoza2.6
BROKATELA
BROKAT
BROCHE
BREZENT
Brązowa moneta3
Brąz fosforowy4
BRANDZEL
Bowieite7
BOUCLE
BOSTON
BORTA
Bornit3 do 3,25
Borek glinu2500
Borek cyrkonu1550
BORDIURA
Boksyt1 do 3
Bloodgood6,5-71360
BLONDYNA
Bloczki z betonu komórkowego2-7
Bloczki silikatowe10-25
BLANK
Blacha miedziana3
BISTOR
Bisiorowymi
BISIOR
Beryllia
Benitoit6-6,5
BENGALINA
BATYST
BATIK
Baryit2,5 do 3,5
BAREŻ
BARCHAN
bar1
BALDACHIM
BALDACH
BAJA
BAGDADY
BAGAZJA
Badi5.4
AŻUR
Azuryt3,5-4
Azotek tytanu1800
Azotek boru wurtzytu (w-BN)
AZOTEK BORU WURTZYTU
Azbest5
Automatyczny7
Aurichalcyt1-2
Augit5-6
ATŁAS
Atakamit3-3,5
ASTRACHAN
Asfalt1-2
Arsenopyrite5,5 do 6
Arsen3.51.878
ARRAS
Arkusz termoplastyczny KYDEX®6,100
Arkusz do grawerowania5500
Aragonit3,5-4
APRETURA
Apophyllite4,5-5
APLIKACJA
Apatyt6.55536430
Antracyt2.2
Ankeryt3,5-4
ANILANA
Anhydryt3 do 3,5
ANGORA
Anglesyt2,5-3
Andalusite7.5
Anatase5,5-6
Analcime5-5,5
AMINOTOLUENY
Ametyst7
Aluminiowy materiał kompozytowy (ACM)
ALTEMBAS
ALPAKA
Alex
Albit6-6,5
Alam2-2-5
Alabaster1.7
Akwamaryn8
AKSAMIT
Akryl10 000
Akacja 3,7
agat6-77
Afrykański kryształ korund9
AFGAN
ADRIA
ADAMASZEK
Acetal10 000
ABS4,100
ABAKA
[tooltips keyword="białe złoto" content="zalety: tańsza alternatywa dla platyny. Wady: może mieć właściwości alergizujące; rodowanie w końcu się zużyje"]2,8-4
[tooltips keyword="24-karatowe żółte złoto" content="plusy: genialny połysk. Minusy: zbyt miękka dla większości biżuterii"]2,75
[tooltips keyword="18-karatowe żółte złoto" content="wspólne stopy:srebro, miedź, cynk, nikiel, pallad
plusy: zastosowane stopy sprawiają, że złoto jest bardziej wytrzymałe na co dzień. Wady: stop niklu może mieć właściwości alergizujące"]
2,5
[tooltips keyword="14k żółte złoto" content="Złoto z niklem, miedzią lub stopem cynku. zalety: zastosowane stopy sprawiają, że złoto jest bardziej wytrzymałe na co dzień. Wady: stop niklu może mieć właściwości alergizujące. "]3-4

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo