Najmniejsze cząsteczki zanieczyszczające powietrze i wodę

Cząstki mniejsze od 2,5 µm są nazywane pyłami drobnymi (ang. fine), większe od 2,5 µm- pyłami grubymi (ang. coarse). Te dwie frakcje różnią się pod względem pochodzenia, składu chemicznego i właściwości fizycznych, podlegają również innym procesom usuwania z atmosfery. Różny jest także ich wpływ na zdrowie człowieka.

Cząstki PM2,5-10 oraz większe powstają w sposób mechaniczny- w wyniku ścierania i kruszenia materiałów pochodzenia naturalnego oraz materiałów syntetycznych. Ze względu na duże prędkości opadania są łatwo usuwane z atmosfery- ich czas przebywania w powietrzu jest krótki – od minut do dni. Mogą być przenoszone na znaczne odległości nawet setek kilometrów. Cząstki PM2,5-10 przenikają do odcinka tchawicowo-oskrzelowego, natomiast większe cząstki są zatrzymywane już w jamie nosowo-gardłowej.

   

Cząstki drobne PM 2,5 i mniejsze powstają podczas procesów chemicznych, spalania, w wyniku kondensacji gorących gazów oraz w wyniku nukleacji homogenicznej w atmosferze. Cząstki drobne mają małą masę i bardzo szybko łączą się w większe cząstki. Ich czas przebywania w atmosferze jest znacznie krótszy– od minut do godzin i mogą być transportowane na dziesiątki kilometrów. Najmniejsze cząstki wnikają do pęcherzyków płucnych, a nawet do tkanki śródmiąższowej płuc – skąd z krwią mogą przedostawać się do innych narządów.

Aktualizacja: 26-9-2018

Nazwa patogenu/związkuWielkość ( µm )
Bakterieod 0,2 μm dla nanobakterii do 750 μm
Wirusyod 5 do 275 nanometrów
Lambliewielkość 10 - 20 mikrometrów
Pył respirabilnyod 3,2 µm do 3,8 µm
Włókna respirabilneponiżej 3 µm
Pył inhalabilnyponżej 10 µm
Pył PM10ponżej 10 µm
Pył PM 2,5-102,5-10 µm
Pył drobny PM 2,52,5 μm
Pył submikronowy PM1poniżej 1,0 μm
Pył ultradrobny PM0,1poniżej 0,1 μm
Jeden cal25400
Kropka (.)615
Ucho igły1230
Wata szklana1000
Piasek100 ‐ 10000
Mgła70 ‐ 350
Nawóz10 ‐ 1000
Pyłki10 ‐ 1000
Pieprz Cayenne15 ‐ 1000
Włókna tekstylne10 ‐ 1000
Włókna szklane1 ‐ 1000
Pyły ziaren5 ‐ 1000
Włos ludzki40 ‐ 600
Roztocza100 ‐ 300
Opiłki30 ‐ 600
Masa wapienna10 ‐ 1000
Pył herbaciany8 ‐ 300
Kawa5 ‐ 400
Pył kostny3 ‐ 300
Włos5 ‐ 200
Cement3 ‐ 100
Imbir25 ‐ 40
Zarodki pleśni10 ‐ 30
Skrobia3 ‐ 100
Krwinki5 ‐ 10
Pleśń3 ‐ 12
Musztarda6 ‐ 10
Antyperspirant6 ‐ 10
Pył tekstylny6 ‐ 20
Żelatyna5 ‐ 90
Pajęczyna2 ‐ 3
Przetrwalniki3 ‐ 40
Popiół lotny1 ‐ 1000
Mielona mąka, mielona kukurydza1 ‐ 100
Pył węglowy1 ‐ 100
Pył żelaza4 ‐ 20
Dym z materiałów syntetycznych1 ‐ 50
Pyłki ołowiu2
Puder do twarzy0.1 ‐ 30
Talk0.5 ‐ 50
Azbest0.7 ‐ 90
Pył cynkowy0.7 ‐ 20
Pigmenty farb0.1 ‐ 5
Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy1 ‐ 150
Pył metalurgiczny0.1 ‐ 1000
Glina0.1 ‐ 50
Toner0.5 ‐ 15
Kropelki cieczy0.5 ‐ 5
Środki owadobójcze0.5 ‐ 10
Wąglik1 ‐ 5.
Komórki drożdży1 ‐ 50
Sadza0.2 ‐ 10
Pył atmosferyczny0.001 ‐ 40
Opary olejów spożywczych0.03 ‐ 0.9
Skrobia kukurydziana0.1 ‐ 0.8
Sól morska0.035 ‐ 0.5
Bakterie0.3 ‐ 60
Brom0.1 ‐ 0.7
Ołów0.1 ‐ 0.7
Odpady radioaktywne0.1 ‐ 10
Produkty spalania0.01 ‐ 0.1
Dym z surowców naturalnych0.01 ‐ 0.1
Dym ze spalania drewna0.2 ‐ 3
Dym ze spalania węgla kamiennego0.08 ‐ 0.2
Opary olejów0.03 ‐ 1
Dym papierosowy0.01 ‐ 4
Wirusy0.005 ‐ 0.3
Typowy pył atmosferyczny0.001 ‐ 30
Cukry0.0008 ‐ 0.005
Pestycydy & Herbicydy0.001
Dwutlenek węgla0.00065
Tlen0.0005
Tasiemiec karłowaty30-45 mm
Tasiemiec - Bruzdogłowiec szerokido 20 metrów
Owsiki ludzkie samica ok. 1 cm, a samiec ok. 3 mm
Jaja tasiemca30-40
Pierwotniak: Entamoeba histolytica10-60
Pierwotniak: Entamoeba hartmanni5-12
Pierwotniak: Entamoeba coli15-50
Pierwotniak: Entamoeba polecki10-25
Pierwotniak: Endolimax nana6-12
Pierwotniak: Iodamoeba buetschlii8-20
Pierwotniak: Dientamoeba fragilis5-15
Pierwotniak: Endolimax nana25 m
Pierwotniak: Endolimax nana20-70 mm
Pierwotniak: Endolimax nana8-29 mm
Płaziciel zwierzęcy Eucestodadługość (maksymalna) 25 m
Zwierzę z nicienia Loa loadługość (kobieta) 20-70 mm
Zwierzę stawonogów Cymothoa exiguadługość (kobieta) 8-29 mm
Zwierzę z nicienia Enterobiusdługość (kobieta) 8-13 mm
Zwierzę stawonogów Pediculus humanus capitisdługość 2,5-3 mm
Płaziciel zwierzęcy Eucestodadługość (minimum) 1 mm
Zwierzę stawonogów Sarcoptes scabieidługość (kobieta) 0,3-0,45 mm
Grzyb Candida albicansśrednica 10-12 μm
Bakteria Borrelia burgdorferidługość 10 μm
Pouczaj protistę Plasmodiumśrednica (forma seksualna) 7-14 μm
Grzyb [wiele]szerokość strzępków 2-10 μm
Bakteria Yersinia pestisdługość kilka μm
Bakteria Prątek gruźlicydługość 2-4 μm
Pouczaj protistę Plasmodiumśrednica (forma bezpłciowa) 1-2 μm
Bakteria Mycoplasma genitaliumdługość 600 nm
Wirus HIVśrednica 120 nm
Wirus Orthomyxoviridaeśrednica 50-120 nm
Wirus Rhinovirusśrednica 30 nm
Wirus Cirkowirus świńśrednica 17 nm
Tasiemiec nieuzbrojony4 do 12 m długości, 8-10 mm średnicy
Priony5-10 nm
Parwowirus B1923-26 nm
Pokswirusy350 nm
Mimivirus400 nm
Grzyby zakaźne: mikrosporidium1-4
bakteria Mycoplasma genitalium200 nm
Pithovirus1.5
Malarias1-2 średnicy
Bakteria: Borrelia burgdorferi20
Wirus Varicella-Zoster150-200 nm
Atom10−10 m
Elektronjest mniejszy niż 10−22 m
Proton0,84184 ± 0,00067 fm
Wodór 0,37 Å + 0,74 Å
Woda0,0001
Tlenek kobaltu(II, III)między 5 a 20 nm
Benzen1,39 Å
VOC ( LZO )0,1-6
Pory w błonach komórkowych skóry ludzkiej0,7-1 nm
Monojony złota0,2 nm
Monojony krzemu0,24 nm
Monojony srebra0,2 nm
Dwutlenek chlorku0,124 nm
Ozon 0,1 - 0,2
Żelazo0,064 nm
Żelazo w formie jonowej0,136 nm
Chlor0,099 nm
Chlor w formie jonowej0,181 nm
Brom0,1142 nm
Brom w formie jonowej0,196 nm
Jod0,1333 nm
Jod w formie jonowej0,216 nm
Lit0,123 nm
Lit w formie jonowej0,068 nm
Sód0,157 nm
Sód w formie jonowej0,095 nm
Potas0.2025 nm
Potas w formie jonowej0,133 nm
Rubid0,216 nm
Rubid w formie jonowej0,148 nm
Cez0,235 nm
Cez w formie jonowej0,169 nm
Atom Węgla0,260 nm
Atom Azotu0,171 nm
Atom tlenu0,140 nm
Atom Fluoru0,136 nm
Atom Neonu0,112 nm
Magnez w formie jonowej0,065 nm
Aluminium w formie jonowej0,050 nm
Formaldehyd - ALDEHYD MRÓWKOWY HCHOok. 1 nm
Koronowirus
60-140 nm
Aerozol biologiczny20-300 μm
Półmaski filtrujące - Typ FFP3 - otwór najmniejszy w maseczce0,59 μm
SARS70-100 nm

źródła:

 

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo