Największe liczby

Googoltoll to 10 do potęgi 10 000, czyli jedyna z 10 zerami. Poniżej zapis dziesiętny, a są jeszcze większe liczby 

Zobacz liczbę Googoltoll


Lp.LiczebnikIle zer po cyfrze "1"Etymologia
1tysiąc3,00
2milion6,00Milioun jest starofrancuskim słowem, pochodzącym od starowłoskiego milione,będącym wzmocnioną wersją słowa mille, tysiąc[6].
3miliard9,00Wyraz trafił do polszczyzny ze średniowiecznego francuskiego, gdzie był zapisywany miliart. Słowo to jest przekształconą nazwą miliona ze zmienioną końcówką[7]. We francuskim pojawiło się w XVI wieku[8].
4bilion12,00Od łacińskiego bis, dwa razy. Dodana końcówka z milion lub miliard.
5biliard15,00Od łacińskiego bis, dwa razy. Dodana końcówka z milion lub miliard.
6trylion18,00Łaciński przedrostek tri- oznacza trój-. Dodana końcówka z milion lub miliard.
7tryliard21,00Łaciński przedrostek tri- oznacza trój-. Dodana końcówka z milion lub miliard.
8kwadrylion24,00Łaciński przedrostek quadri- oznacza czwór-. Dodana końcówka z milion lub miliard.
9kwadryliard27,00Łaciński przedrostek quadri- oznacza czwór-. Dodana końcówka z milion lub miliard.
10kwintylion30,00Od łacińskiego quintus, piąty. Dodana końcówka z milion lub miliard.
11kwintyliard33,00Od łacińskiego quintus, piąty. Dodana końcówka z milion lub miliard.
12sekstylion36,00Od łacińskiego sextus, szósty.
13sekstyliard39,00Od łacińskiego sextus, szósty.
14septylion42,00Od łacińskiego septimus, siódmy.
15septyliard45,00Od łacińskiego septimus, siódmy.
16oktylion48,00Od łacińskiego octāvus, ósmy.
17oktyliard51,00Od łacińskiego octāvus, ósmy.
18nonilionlub nonylion54,00Od łacińskiego nonus, dziewiąty.
19noniliardlub nonyliard57,00Od łacińskiego nonus, dziewiąty.
20decylion60,00Od łacińskiego decĭmus, dziesiąty.
21decyliard63,00Od łacińskiego decĭmus, dziesiąty.
22undecylion66,00Od łacińskiego undecĭmus, jedenasty.
23undecyliard69,00Od łacińskiego undecĭmus, jedenasty.
24duodecylion72,00Od łacińskiego duodecĭmus, dwunasty.
25duodecyliard75,00Od łacińskiego duodecĭmus, dwunasty.
26googol100,00Googol (czyt. gugol) – liczba równa 10^100, czyli jedynka i sto zer w zapisie dziesiętnym.
27Nonagilion540,00W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) nonagilion oznacza 10^273 (jedynka i 273 zera).
28centylion600,00Od łacińskiego centum, sto.
29centyliard603,00Od łacińskiego centum, sto.
30Googoltoll10 000,00
31Googolplex1 i Googola zerPrzyjmuje się, że zapisanie tak dużej liczby w systemie dziesiętnym jako jedynki i ciągu zer jest fizycznie niemożliwe
32Googolduplex1 i Googolplex zerZapisanie tak dużej liczby w systemie dziesiętnym w Googolu wszechświatów identycznych do naszego byłoby niemożliwe ze względu na brak wystarczającej liczby atomów
33GrahamaJest tak duża, że nie da się przedstawić liczbowo ilości zer nawet do potęgiW rzeczywistości liczba Grahama nie może być nawet przedstawiona jako potęga (tj. x do potęgi…) ani nawet jako wieża wykładników lub tetracji (potęgowanie wędrowne, tj. liczba podniesiona do samej siebie kilka razy), więc konieczne jest używanie formuł typu notacji zwanej strzałą Knutha. Za ich pomocą udało się obliczyć ostatnie cyfry liczby Grahama, ponieważ muszą one mieć pewne właściwości wspólne dla wież tego typu. Liczba Grahama została uznana za największą ponieważ została zastosowana do rozwiązania konkretnego równania matematycznego.

Ostatnie pięćset cyfr to:

…02425950695064738395657479136519351798334535362521430035401260267716226721604198106522631693551887803881448314065252616878509555264605107117200099709291249544378887496062882911725063001303622934916080254594614945788714278323508292421020918258967535604308699380168924988926809951016905591995119502788717830837018340236474548882222161573228010132974509273445945043433009010969280253527518332898844615089404248265018193851562535796399618993967905496638003222348723967018485186439059104575627262464195387

Liczba Grahama jest rekordzistą Guinnessa dla największej liczby całkowitej użytej w opublikowanym dowodzie matematycznym. Liczba Grahama została uznana za największą ponieważ została zastosowana do rozwiązania konkretnego równania matematycznego.

Tags:

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo