Perfekt

Rankingi na stronie www.tabele.top opierają się o punktację dla różnych kryteriów lecz ustalamy najpierw wartość optymalną, czyli doskonałą dla danego elementu czy produktu w rankingu. Wzięliśmy za określenie poziomu: kolory tęczy i elementy o największej energii we wszechświecie.

Skala blazara

Powyższa tabela pokazuje przy ilu % punktów maksymalnych trzeba być na danym poziomie w dążeniu do doskonałości. Przy każdym rankingu będzie tabelka pokazująca wartości doskonałe dla danego parametru rankingu. W odniesieniu do  nich liczone są punkty dla każdego elementu osobno.

 

Ważność kryteriów jest określana logicznie np. w piłce nożnej drużyna, która wygra mecz dostaje 3 pkt, a gdy jest remis jest 1 pkt. Przy przegranej 0 pkt. Wygrana to 100% pkt, remis to 1/3 pkt. Wg uznania logicznego, bo wiadomo, że zwycięstwo drużyny jest większym sukcesem i wyższym poziomem, a tym samym po zwycięstwie drużyna jest po prostu lepsza od tej drugiej i dlatego otrzymuje 3 punkty, a przegrana drużyna 0 pkt.

Produkty czy Usługi, które osiągną poziom prestiżu, czyli min. 70,00 % Zostaną równocześnie dodane na stronę z produktami prestiżowymi na stronie www.niebianski.pl 

 

Poniżej "Rangi graficzne ze znakiem towarowym naszej firmy", które będą mogły m.in. używać firmy, których produkty lub usługi osiągnęły dany poziom prestiżu w danym roku.

 

Pierwszy z literką"B" oznacza "poziom prestiżu BLAZAR", czyli najwyższy poziom doskonałości. Z literką "K" oznacza  "poziom prestiżu - KWAZAR" a z literką "C" oznacza "poziom prestiżu - Czarna dziura".  obok jest nazwa roku, którego dotyczy przyznana RANGA poziomu prestiżu.

Aby znaleźć się w rankingu trzeba być w TOP 7 najlepszych w danej dziedzinie/produkcie. 

 

Poniżej przykładowy ranking. Każdy produkt czy usługa, która otrzyma poziom prestiżowy w rankingu będzie mogła korzystać z grafiki na swojej stronie jako dowód osiągnięcia prestiżu. Co będzie zaświadczeniem dla klientów, że ten produkt jest z wyżej ligi produktów PREMIUM, które są prestiżowe.

Dla każdego rankingu może być branych maksymalnie 21 kryteriów. Jeśli jest mniej to proporcjonalnie mniej punktów otrzymujemy.

Pozycja kryterium Ilość PKT
1 77
2 65
3 55
4 46
5 38
6 31
7 25
8 20
9 16
10 13
11 11
12 10
13 9
14 8
15 7
16 6
17 5
18 4
19 3
20 2
21 1

 

Ranking aplikacji do przypomnień:

 

Pozycjailość pktNazwaInstalacjaWyskakujące okno na pełny ekran Czas trwania przypomnienia Powtarzalne przypomnieniaDrzemkaUstawienie różnych dzwonków Ilość instalacji OcenaPotwierdzenie zakończeniaPotwierdzenie usunięcia przypomnienia Alerty z wyprzedzeniem dla przypomnień Geolokalizacjaprzypomnienia na emailSzukaj
187.99TickTick - Todo & Task List
Wideo
Zainstalujtaknieskończonośćtaktaknie1 000 000+4.6nienietaktaknietak
285.43Alarm and pill reminderZainstalujtaknieskończonośćtaktak tak500 000+4.5nietaknieskończonośćnienietak
381.87
Life Reminders
Zainstalujtaknieskończonośćtaktaknie1 000 000+4.3nietaktak, 1taktaktak
480.05BZ PrzypomnieniaZainstaluj BZ Przypomnienia takdo 60 sekundtaktaktak1 000 000+4.6taktaktak, 1nienietak
574.6Tasks: Lista zadań, PrzypomnieniaZainstalujtaknieskończonośćtaktaktak 1 000 000+4.7braktaktak, 1nienietak
674.15New Calendar Zainstaluj New Calendartaknieskończonośćtaktaknie1 000 000+4.5braktaktak, 5Nietaktak
674.15To Do Reminder with AlarmZainstalujtak nieskończonośćtak taknie1,000,000+4.5nietak taknienietak
73.97DigiCal KalendarzZainstalujtaknieskończonośćtaktaknie5 000 000+4.4nietaktak, 5nietaktak
50.05Darmowy budzik Xtreme + Stoper i MinutnikZainstalujtaknieskończonośćtaktaktak50 000 000+4.3nienienienienienie
38.28Any.do To-do List & Task List
Microsoft To Do: listy, zadania i przypomnienia
Zainstaluj Any.do To
Instalacja Microsoft To Do
nie30 sekundtaktaknie10 000 000+4.4braknietak, 4 taknietak
38.04kalendarz googleZainstaluj kalendarz Googlenie30 sekundtaktaknie1 000 000 000+4.3braktaktak, 4taknietak
37.31aCalendar – Android CalendarZainstaluj aCalendarLnie30 sekundtaktaknie10 000 000+4braktaktak, 4nietaktak
Just ReminderInstalacja Just Reminder tak30 sekundtaktaknie1,000,000+3.9braktaktak, 1nienietak
RemindersIntalacja remindersnie30 sekundtaknie Tak500 000+4.5braktaktak, 5 taknienie
Tasks.org: listy zadań do wykonania i przypomnienia typu open sourceZainstalujnienieskończonośćtaktaknie100 000+4.7braktaknieskończonośćtaknietak
Todoist premium: to-do list, zadania i przypomnieniaZainstalujnie30 sekundtaktaknie10 000 000+4.6braknietaktaktaktak
Edo AgendaZainstalujnie30 sekundtaktaknie100 000+3.9braktaktaknienietak
Kalendarz samsungaTylko w Smartfonie marki SAMSUNGtak5 minuttaktakniefabryczna aplikacja samsungabraktaktak,4Nietaktak
Lista zadańZainstalujnie30 sekundtaknienie5 000 000+4.8braktaktaknienietak
WeNote notatki,listy zadań,przypomnienia,kalendarzZainstalujnie30 sekundtaknienie1 000 000+4.8nie nie1nienietak
Moje zadania PRO: Harmonogram zadań. OrganizerZainstalujnienieskończonośćtaktaknie1 000 000+4.5taktaknienienietak
Darmowy polski budzik - cykliczny i kalendarzZainstalujtaknieskończonośćtaktaktak 1 000 000+4.3taktaknieskończonośćnienienie