Porównanie postu przerywanego eTRF z mTRF

Spożywanie pokarmu w ograniczonym czasie (TRF) poprawia zdrowie metaboliczne. Wykazano, że zarówno wczesny TRF (eTRF, spożycie pokarmu ograniczone do wczesnej pory dnia), jak i TRF w połowie dnia (mTRF, spożycie pokarmu ograniczone do połowy dnia) przynoszą korzyści metaboliczne

pięciotygodniowe randomizowane badanie, aby porównać efekty dwóch schematów TRF u zdrowych osób bez otyłości (ChiCTR2000029797)

„Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie, aby porównać efekty eTRF (jedzenie w okresie nie dłuższym niż 8 godzin między 06:00 a 15:00 oraz poszczenie przez resztę dnia), mTRF (jedzenie w okresie braku powyżej 8 godz. między 11:00 a 20:00 i post przez resztę dnia) z grupą kontrolną (jedzenie ad libitum) przez 5 tygodni na parametrach zdrowotnych u osób bez otyłości. 

Oceniliśmy również rytm dobowy stężenia adipokin w osoczu i ekspresję genów zegarowych w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Odkryliśmy, że eTRF był związany z większą poprawą wrażliwości na insulinę niż mTRF, a eTRF, ale nie mTRF, był związany z niższym poziomem glukozy na czczo, masy ciała, otyłością i stanem zapalnym; i bardziej zróżnicowaną mikroflorę jelitową niż grupa kontrolna. Dodatkowo, te dwa typy TRF miały różny wpływ na dobowy rytm adipokin w osoczu i ekspresję genu zegara PBMC. Podsumowując, odkrycia te sugerują, że TRF z oknem na spożycie pokarmu na początku dnia jest lepszy dla zdrowia metabolicznego niż z oknem na później, oraz że mechanizm może obejmować zmiany rytmu dobowego”


Lp.CechaeTRFmTRFLink do stronyLink do strony nr 2Link do filmu
1Poprawą wrażliwości na insulinęwiększamniejszaŹródło
2Markery stanu zapalnego, enzymy wątrobowe i komórki odpornościowezaobserwowano zmniejszenie stężenia IL-8podobnie jak eTRFŹródło
3Dobowy rytm stężeń adipokin w osoczuistotne zmiany w stężeniu rezystynypowodował istotne zmiany w stężeniu rezystyny o 12:00 ( p  = 0,048) i 17:00 ( p  = 0,03) oraz w stężeniu greliny o godz . 23:00 ( p  = 0,037)nie miały znaczącego wpływu na rytm adipokinŹródło
4Mikrobiota jelitowaZwiększa różnorodność mikrobiologiczną jelitNie zwiększa różnorodności mikrobiologiczną jelitŹródło
5Jakość snu i apetytTakie same jak mTRFŹródło
6Poziom glukozy w osoczuZmniejsza poziom glukozy w osoczu na czczo; ETRF obniża poziom cukru we krwi na czczo bardziej niż standardowe formy postu.
niższy 24 godzinny poziom glukozyGrupa eTRF miała niższy 24-godzinny poziom glukozy, co tylko częściowo opowiadało historię. Nie było znaczącej różnicy między eTRF a kontrolą, gdy uczestnicy nie spali, ale eTRF obniżył średnie poziomy glukozy podczas snu. Wypady glukozy, o czym często wspominam, również uległy zmniejszeniu podczas eTRF. Poziomy insuliny były również znacznie niższe w eTRF w porównaniu z kontrolą.

Wracając do kortyzolu, eTRF miał tendencję do zwiększania porannego poziomu kortyzolu i obniżania go w nocy (idealny wzór), co sugeruje poprawę rytmu okołodobowego i może wyjaśniać niższe poziomy glukozy w tej grupie. źródło: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/6/1234/htm
NieŹródłoŹródło 2
7OtyłośćZmniejsza masę ciała i otyłośćNieŹródło
8Stany zapalneŁagodzi stany zapalneNieŹródło
9Ciśnienia krwiTakie same jak mTRF; eTRF obniża ciśnienie krwi Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że obejmuje niejedzenie przez 18 godzin : „eTRF jest równoznaczne z jedzeniem obiadu w południe i poszczeniem przez resztę dnia” – mówi badanie.ŹródłoŹródło 2
10Stężenia krążących lipidówTakie same jak mTRFŹródło
11HbA1cTakie same jak mTRFŹródło
12hsCRPTakie same jak mTRFŹródło
13ApetytTakie same jak mTRF;Zmniejszenie ogólnego odczucia głoduŹródłoŹródło 2
14Poziom kortyzolu - rytm dobowyobniża nocny poziom kortyzolu i nocny poziom glukozy (i prawdopodobnie jakość snu polepsza)eTRF miał tendencję do zwiększania porannego poziomu kortyzolu i obniżania go w nocy (idealny wzór), co sugeruje poprawę rytmu okołodobowego i może wyjaśniać niższe poziomy glukozy w tej grupie. Ale wolałbym, aby badacze przyjrzeli się wolnemu kortyzolowi w moczu, a nie we krwi, jako kontrolę wyrywkową.Źródło
15AutofagiaWIęcej AutofagiiWykazali również zwiększoną ekspresję w genie autofagii LC3A , co sugeruje, że więcej autofagii wystąpiło podczas eTRFŹródło
16Zdolność spalania tłuszczuDoprowadza do większej zdolności spalania tłuszczu w ciągu 24 godzinChociaż wydatek energetyczny nie był inny, to JAKI substrat przyczynił się do wydatku energetycznego. Schemat eTRF doprowadził do większej zdolności spalania tłuszczu w ciągu 24 godzin. Zostało to zmierzone za pomocą czegoś zwanego niebiałkowym współczynnikiem oddechowym (npRQ) — który mierzy stosunek utleniania węglowodanów do tłuszczu na podstawie analizy wydychanego gazu kalorymetrii pośredniej opisanej wcześniej. Niższe RQ (około 0,7) wskazuje na większe utlenianie tłuszczów, podczas gdy liczby bliższe 1 wskazują na utlenianie węglowodanów.


Wzrosło utlenianie tłuszczów, ale także coś, co nazywa się elastycznością metaboliczną. Termin ten jest używany do opisania czyjejś zdolności do „przełączania się” między używaniem tłuszczowych i węglowodanowych źródeł energii w zależności od sytuacji. Na przykład, kiedy jesz posiłek o wysokiej zawartości węglowodanów, chcesz być wystarczająco „elastyczny”, aby uwolnić insulinę i metabolizować wszystkie te węglowodany. Ktoś, kto jest „nieelastyczny” (być może niewrażliwy na insulinę) może mieć trudniej dostosować się do tego zapotrzebowania. Elastyczność oznacza również, że gdy skończy się cała glukoza, możesz wrócić do wykorzystywania tłuszczu jako energii.
Źródło
17Starzenie sięPotencjał do zwiększenia autofagii i działania przeciwstarzeniowegoŹródło
18Na śniadanie czy nie na śniadanie?eTRF zapewnia więcej korzyści literatura naukowa w przeważającej mierze popiera codzienny post, co oznacza ograniczenie spożycia żywności do przedziału od 6 do 8 godzin, niezależnie od tego, czy jest to IF z eTRF. Korzyści obejmują utratę wagi, lepszy metabolizm, przeciwdziałanie starzeniu się, poprawę zdrowia mózgu i wiele więcej. Ale czy ma to znaczenie, kiedy w ciągu dnia zaplanujesz swoje okno od 6 do 8 godzin?

Zarówno IF, jak i eTRF mają duże korzyści. Jednak nowa nauka sugeruje, że eTRF zapewnia więcej korzyści. Dzieje się tak, ponieważ eTRF dostosowuje spożycie żywności do rytmu dobowego, co zmniejsza apetyt na jedzenie, jednocześnie promując głęboki, spokojny sen. Im szybciej skończysz ostatni posiłek w ciągu dnia, tym skuteczniej Twój organizm może zarządzać naprawą komórek, regeneracją komórek i innymi zadaniami związanymi ze snem.
Źródło
19Wrażliwość całego organizmu na wychwyt glukozy i BCAA w mięśniach szkieletowychzwiększa wychwyt glukozy i BCAA w mięśniachW warunkach wolnego życia eTRF poprawia wrażliwość całego organizmu na insulinę oraz zwiększa wychwyt glukozy i BCAA w mięśniach szkieletowych. To badanie zostało zarejestrowane na stronie clinicaltrials.gov pod numerem NCT03969745.Źródło
20Reaktywność komórek βPoprawił reaktywność komórek βŹródło
21Stres oksydacyjnyPoprawił reakcję na stres oksydacyjnyŹródło

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo