Ranking najczystszych miast w Polsce

najczystsze miasta w Polsce

W rankingu bierzemy pod uwagę poziom pyłków PM 10. Najwięcej pomiarów jest z pomiarek tych pyłków wielkości 10 µm

PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczekAerozole atmosferyczne o średnicy nie większej niż 10 μmMikrometr. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopirenyBenzopirenydioksynyDioksyny i furanyFuran[1]. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych[2].

W przypadku PolskiPolska normy dla pyłów PM10 są określone w następujących sposób[3]:

 • poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobowy);
 • poziom informowania: 100 µg/m3 (dobowy);
 • poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy).

PM10 bywa określany także jako „pył gruby”[4].

 

 

źródło:

 1. http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
 2. Wikipedia

Jak się powinno palić w piecu?

metody spalania Źródło: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ Ranking miast z najczystszym powietrzem

PozycjaMiasto [tooltips keyword=" ilość PM10 ( ug na m3 )" content=" POMIAR PYŁU W POWIETRZUW ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone są pomiary pyłów zawieszonych PM10 o średnicy cząstek do 10 µm oraz PM2,5 o średnicy cząstek do 2,5 µm. Zatem PM2,5 jest drobniejszą frakcją PM10 i jest jego częścią.

Na jakość informacji o stężeniu pyłu zawieszonego decydujący wpływ ma metodologia pomiarów i związana z nią niepewność pomiaru, kompletność serii pomiarowych oraz lokalizacja stacji pomiarowych.

Metodologia pomiaru pyłu zawieszonego wskazana jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. W sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. U. UE L 152 z 11.06.2008, s. . 1) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. W sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1032) i zostało określone w normie PN-EN 12341: 2014 Powietrze atmosferyczne - Standardowa metoda pomiaru grawimetrycznego do określania stężeń masowych frakcji pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5.

Metody badań pyłu zawieszonego

Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu dwiema uzupełniającymi się metodami:

- metoda grawimetryczna (referencyjna), uznawana i stosowana na świecie jako najdokładniejsza metoda pomiaru;

- metoda automatyczna, która wykazała równoważność z metodą referencyjną.

Metoda grawimetryczna, zwana także metodą ręczną (referencyjną)

Ta metoda wykorzystuje tak zwane odpylacze, specjalne urządzenia, do których zasysane jest powietrze atmosferyczne. Co dwa tygodnie do kolektora dołączanych jest 14 filtrów jednorazowego użytku, które urządzenie wymienia automatycznie co 24 godziny. Każdy filtr ma swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Czyste filtry przed włożeniem do próbnika są kondycjonowane i ważone w laboratorium, umieszczane w specjalnych pojemnikach do transportu, a następnie transportowane na stanowisko pomiarowe i umieszczane w próbniku. Po 14 dniach wszystkie filtry są wyjmowane, umieszczane w specjalnych pojemnikach transportowych i transportowane do laboratorium. W laboratorium filtry są kondycjonowane i ważone po raz drugi, podobnie jak filtry po tzw. Naświetlaniu. Stężenia pyłu oblicza się z różnic mas przed i po ekspozycji filtra, w odniesieniu do objętości przepływu powietrza w próbniku. Stężenia te są podane w mikrogramach na metr sześcienny (µg na m3).

Zaletą tej metody pomiarowej jest jej bardzo duża dokładność. Jego jedyną wadą jest czas potrzebny do uzyskania efektów, który wynosi około 3 tygodni.

Metodę tę stosuje się do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w Polsce, Europie czy Stanach Zjednoczonych. Filtry otrzymane z odpylaczy są również wykorzystywane do oznaczania metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzo (a) pirenu.

Obecnie w Polsce pomiary grawimetryczne wykonywane są na ok. 180 pozycji pyłu PM10 i ok. 70 pozycji pyłu PM2,5.

Metoda automatyczna, równoważna metodzie referencyjnej

Aby automatyczne urządzenie do pomiaru cząstek stałych mogło zostać zaakceptowane do pomiarów stosowanych do oceny jakości powietrza, stosowana przez nie metoda pomiarowa musi być uznana za metodę równoważną metodologii referencyjnej. W takim przypadku należy wykazać, że wyrób spełnia wymagania równoważności, a wyniki takich badań przedstawić Komisji Europejskiej i przez nią zatwierdzić.

Do pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska służą liczniki automatyczne, które posiadają certyfikaty potwierdzające ich równoważność z metodą referencyjną. Mierniki te na bieżąco dokonują pomiaru stężenia pyłów, co umożliwia wyświetlanie wyników tych pomiarów -on-line- na portalach inspekcji środowiskowej (GIOŚ i WIOŚ) oraz w aplikacji GIOŚ -Jakość powietrza w Polsce-. Dane są aktualizowane co godzinę i dla porównania z wartością dopuszczalną przeliczane na średnie dzienne.

Obecnie w Polsce pomiary metodą automatyczną wykonywane są na ok. 135 odpylaczy PM10 i 45 odpylaczy PM2,5.

Dane pozyskane z automatycznych mierników, które są widoczne -on-line- na portalach oraz w aplikacji lotniczej GIOŚ, nazywane są danymi -surowymi-, czyli danymi, które nie zostały zweryfikowane.

Kompletność serii pomiarowej

Pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. W sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1032) , należy przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać co najmniej 90% aktualnych danych rocznie przy niepewności pomiaru nie większej niż 25%. Wymóg ten dotyczy stałych pomiarów i nie uwzględnia utraty danych związanej z okresowymi kontrolami, kalibracją i konserwacją" ]
[tooltips keyword="Kod stacji" content="Unikalny kod stacji pomiarowych do mierzenia jakości powietrza"]
1Borsukowizna-Wiejska12.708485474796PdBorsukowiz
2AM9 Gdynia Dąbrowa14.405729152682PmGdySzaf09N
3Gołdap - Uzdrowisko14.761497223108WmGoldUzdrowMOB
4Rymanów-Zdrój-Samorząd16.632649231852PkRymZdrPark
5Ustroń, ul. Sanatoryjna 717.658826601082SlUstronSana
6AM11 Słupsk Kniaziewicza17.890013343382PmSlupKniazi
7AM6 Sopot18.515015427938PmSopBitPl06
8AM4 Gdynia Pogórze19.160727279327PmGdyPoreb04
9WIOŚ Ostróda Piłsudskiego19.427790049098WmOstrPilsud
10Działoszyn19.439DsDzialoszyn
11WIOŚ Ełk19.690779141553WmElkStadion
12Szczecin_Andrzejewskiego19.817867635445ZpSzczAndr01
13WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina19.934180852934WmOlsPuszkin
14AM2 Gdańsk Stogi20.091364008962PmGdaKacze02
15WIOŚ Elbląg ul. Bażyńskiego20.108458344232WmElbBazynsk
16AM15 Malbork Mickiewicza20.226442234683PmMalMicki15
17Nałęczów20.239115540442LbNaleczow
18AM8 Gdańsk Wrzeszcz20.328755363626PmGdaLeczk08
19Koszalin_ArmiiKrajowej20.402888021991ZpKoszArKraj
20Zielona Góra ul. Krótka20.626374443543LuZielKrotka
21Ząbkowice Śląskie - Powstańców Warszawy20.77769831415DsZabkPowWar
22Konstancin-Jeziorna-Wierzejewskiego20.963033854329MzKonJezMos
23Białystok-Warszawska21.139993038636PdBialWarsza
24Inowrocław Airpointer21.179511634056KpInowSolank
25Borowiec-Drapalka21.561974403851WpBoroDrapal
26Złoty Potok, Leśniczówka21.747142005277SlZlotPotLes
27Horyniec-Zdrój-Park21.78469175144PkHorZdrParkMOB
28Warszawa-Ursynów21.886891809791MzWarWokalna
29Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich22.1712327729LuGorzKosGdy
30Szczecinek_Przemysłowa22.384660112968ZpSzczecPrze
31Wałbrzych - Wysockiego22.425361013247DsWalbrzWyso
32Warszawa-Targówek22.477481688483MzWarKondrat
33Szczecin_Piłsudskiego22.510509777905ZpSzczPils02
34Rzeszów-Piłsudskiego22.514640894959PkRzeszPilsu
35AM3 Gdańsk Nowy Port22.548890018544PmGdaWyzwo03
36Toruń22.925879765396KpToruKaszow
37Żary, ul. Szymanowskiego 822.961454650463LuZarySzyman
38Sulęcin ul. Dudka23.076598823529LuSulecDudka
39WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska23.151357491417WmGoldJacwie
40Konin-Wyszynskiego23.316733658676WpKoniWyszyn
41Jaslo-Sikorskiego-WIOS23.319566003617PkJasloSikor
42Jelenia Góra - Ogińskiego23.482659872911DsJelGorOgin
43Warszawa-Tołstoja23.625404526848MzWarTolstoj
44Jawor. Armii Krajowej 923.695DsJaworMOB
45Cieszyn, ul. Mickiewicza23.746076838049SlCiesMickie
46Przemysl-Grunwaldzka-WIOS23.832997817123PkPrzemGrunw
47Duszniki Zdrój23.839DsDusznikMOB
48Lomza Sikorskiego 48/9423.870642978003PdLomSikorsk
49Żyrardów-Roosevelta23.941968411213MzZyraRoosev
50Kozieglowy-os.Lesne24.030748753876WpKozieosLes
51Prudnik24.239388591957OpPrudPodgor
52Rzeszów-Nowe Miasto24.513406644829PkRzeszRejta
53Chełm ul.Połaniecka24.695593679174LbChelPolan
54BiałaP-Orzechowa24.741102223268LbBiaPodOrze
55 ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej25.014398642705SkSkarZielnaMOB
56Legionowo-Zegrzyńska25.02018347968MzLegZegrzyn
57Płock-Reja25.051318384199MzPlocMiReja
58Zakopane, ul. Sienkiewicza25.063542069603MpZakopaSien
59Włocławek, ul. Kaliska25.202230432403KpWloclKalis
60Warszawa-Chrościckiego25.218327758007MzWarChrosci
61Toruń Airpointer25.475853883687KpToruWSikor
62Łódź-Widzew25.55951417004LdLodzCzerni
63Dzierżoniów - Piłsudskiego25.712DsDziePilsud
64Gajew25.737183408785LdGajewUjWod
65Poznań - RatajeMOB25.822135093714WpPoznRatajeMOB
66Piastów-Pułaskiego25.856474029012MzPiasPulask
67Siedlce-Konarskiego26.062315915917MzSiedKonars
68Nowa Sól26.141588238609LuNowaSolMOB
69Częstochowa, ul. Baczyńskiego 226.20487345803SlCzestoBacz
70Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego26.272967277018LuWsKaziWiel
71Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami26.274199991927MpTarBitStud
72Połaniec, ul. Ruszczańska26.319708344585SkPolaRuszcz
73Wrocław - Korzeniowskiego26.378098871546DsWrocWybCon
74Zamość ul. Hrubieszowska 69A26.440651257599LbZamoHrubie
75Lublin ul. Obywatelska26.482396457863LbLubObywate
76Mogilno,Kościuszki26.651200329567KpMogiNowMOB
77Starachowice, ul. Złota26.651817744637SkStaraZlota
78Oława, 55-200, Żołnierzy AK 926.673236151087DsOlawZolnAK
79Toruń POLICJA26.709134956071KpToruDziewu
80Nisko-Szklarniowa-WIOS26.808104063543PkNiskoSzkla
81Mińsk Mazowiecki-Kazikowskiego26.855340368781MzMinMazKaziMOB
82AM1 Gdańsk Śródmieście27.216077510867PmGdaPoWie01
83Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 1927.229135783827SlBielKossak
84Olesno automat 427.349136953125OpOlesSlowac
85Jarosław-PWSTE-WIOS27.465271246703PkJarosPruch
86Włocławek OKRZEI27.563422472168KpWloclOkrze
87Radom-Tochtermana27.575330419336MzRadTochter
88Warszawa-Bajkowa27.880855201763MzWarBajkowa
89AM12 Kościerzyna Targowa28.169465041653PmKosTargo12
90Mielec-Biernackiego-WIOS28.213216027034PkMielBierna
91AM16 Lębork Malczewskiego28.249009894999PmLebMalcz16
92Otwock-Brzozowa28.34393524842MzOtwoBrzozo
93Poznan-Dabrowskiego28.853467081662WpPoznDabrow
94Kraków, os. Wadów28.883373432286MpKrakWadow
95Trzebinia, os. Związku Walki Młodych29.145291279917MpTrzebOsZWM
96Bydgoszcz Warszawska29.32041573235KpBydWarszaw
97Kłodzko, 57-300, Szkolna 829.379380265344DsKlodzSzkol
98Sosnowiec, ul. Lubelska 5129.451179749971SlSosnoLubel
99Opole automat 529.698388575228OpOpoleKoszy
100Nowiny, ul. Parkowa30.383945998305SkNowiParkow
101Legnica - Rzeczypospolitej30.566364297626DsLegAlRzecz
102Kraków, os. Swoszowice30.735291086593MpKrakSwoszo
103Kraków, os. Piastów31.020583752033MpKrakOsPias
104Tychy, ul. Tołstoja 131.611592131748SlTychyTolst
105Pabianice-Polfa31.663051167178LdPabiKonsta
106Kielce, ul. Targowa32.033475160725SkKielTargow
107Katowice, ul. Kossutha 632.162513321939SlKatoKossut
108Dębica-Grottgera-WIOS32.701282500592PkDebiGrottg
109Kraków, ul. Bulwarowa32.751912497704MpKrakBulwar
110Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a32.791255407459SlDabro1000L
111 Lubań - Mieszka II32.924990610394DsLubanMieszMOB
112Zdzieszowice automat 232.925781895591OpZdziePiast
113Łódź-Jana Pawła II 1532.98915301177LdLodzJanPaw
114Bydgoszcz Plac Poznański33.102473320778KpBydPlPozna
115Małogoszcz, ul. Słoneczna33.304975261765SkMaloSlonec
116Gliwice, ul. Mewy 3433.34034936777SlGliwicMewy
117Piotrków Tryb.-Krakowskie Przedmieście33.476959904249LdPioTrKraPr
118Łódź-Gdańska 1634.053045606743LdLodzGdansk
119Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko34.117350322359MpTarRoSitko
120Żywiec, ul. Kopernika 83 a34.366094399813SlZywieKoper
121Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II34.470469671642SlCzestoArmK
122Kraków, ul. Bujaka34.761797029463MpKrakBujaka
123Zgierz-Śródmieście34.821279479057LdZgieMielcz
124Kraków, ul. Złoty Róg34.862076797925MpKrakZloRog
125Kraków, ul. Dietla34.864031015652MpKrakDietla
126Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej35.097735751313MpSuchaNiesz
127Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna35.262758200631MpNoSaczNadb
128Skawina, os. Ogrody35.73074932434MpSkawOsOgro
129Lubliniec, ul. ks. Szymały36.179463881707SlLublSzymal
130Warszawa-Komunikacyjna37.298216602455MzWarAlNiepo
131Radomsko-Rolna237.710532629559LdRadomsRoln
132Zawiercie, ul. K.I.Gałczyńskiego 337.71935962364SlZawGalczyn
133Nowa Ruda, 57-400, Jeziorna 1938.216221315722DsNowRudJezi
134Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3438.930336352158SlZabSkloCur
135Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 140.416567531559SlWodzGalczy
136Nowy Targ, Plac Słowackiego41.284889531983MpNoTargPSlo
137Rybnik, ul. Borki 37 d44.07542700913SlRybniBorki
138Kraków, Aleja Krasińskiego49.453956233677MpKrakAlKras

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

   Dodaj Odpowiedź

   Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
   Logo