Rodzaje witaminy B12 

Źródła Metylokobalaminy – suplementy

Rodzaje/Typy Witaminy B12 

Czynnik wewnętrzny to również białko potrzebne do wchłaniania B12.

Witamina B-12 ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Bierze również udział w tworzeniu czerwonych krwinek i pomaga tworzyć i regulować DNA.

Metabolizm każdej komórki w organizmie zależy od witaminy B-12, ponieważ odgrywa rolę w syntezie kwasów tłuszczowych i wytwarzaniu energii. Witamina B-12 umożliwia uwalnianie energii, pomagając ludzkiemu organizmowi wchłonąć kwas foliowy .

Ciało ludzkie produkuje miliony czerwonych krwinek co minutę. Komórki te nie mogą się namnażać prawidłowo bez witaminy B-12. Produkcja czerwonych krwinek zmniejsza się, jeśli poziom witaminy B-12 jest zbyt niski. Niedokrwistość może wystąpić, jeśli liczba czerwonych krwinek spadnie.

Tylko  adenozylokobalamina (AdeCbl) i metylokobalamina (MetCbl) są aktywne  w ludzkim ciele. MetCbl znajdziesz głównie w osoczu krwi, komórkach cytosolu i niektórych płynach ustrojowych (takich jak mózgowy płyn rdzeniowy), a AdeCbl w tkankach komórkowych, w których jest on przechowywany w mitochondriach. W rzeczywistości zalety B12 sprowadzają się do dwóch reakcji biochemicznych: Konwersja metylomalonylo-koenzymu A do sukcynylocholino-koenzymu A (przez mutazę metylomalonylo-CoA z adenozylokobalaminą jako kofaktorem) i remetylacja homocysteiny do metioniny (przy czym metylokobalamina jest kofaktorem syntazy metioniny).
Ale wszystkie rodzaje B12 mogą być przekształcane w ciele, więc przyjrzyjmy się każdemu, aby sprawdzić, która jest najlepsza forma B12 do uzupełnienia.

Poza tym przekształcenie cyjanokobalaminy B12 w użyteczną metylokobalaminę zajmuje  ponad 48 godzin , a nawet wtedy niewielka ilość jest przekształcana. I pamiętajcie, nawet kiedy się przekształca, wymaga interakcji (prawdopodobnie zubożenia) glutationu i innych czynników.

Mimo to cyjanokobalamina B12 jest najczęściej przepisywaną postacią niedoboru witaminy B12 . Powód? Jest dostępny i jest tani. Ale jest to również najmniej bezpieczny, najmniej skuteczny i najbardziej wymagający typ B12. Nie jest to naturalne dla ssaków.
„Wydaje się, że dwoje nastolatków cierpiących na uporczywe zaburzenia snu i czuwania zareagowało na leczenie witaminą B12 (metylokobalaminą). 15-letnia dziewczynka z zespołem opóźnionej fazy snu (DSPS) i 17-letni chłopiec z zespołem hipernychthemeraliów skarżyli się na brak możliwości uczęszczania do szkoły pomimo wielu prób leków. Poprawa zaburzeń rytmu snu i czuwania pojawiła się natychmiast po podaniu dużych dawek (3000 mikrogramów / dzień) metylokobalaminy. Żaden z pacjentów nie wykazał laboratoryjnych ani klinicznych dowodów niedoboru witaminy B12 ani niedoczynności tarczycy (które mogą powodować niedobór witaminy B12). Stężenia witaminy B12 w surowicy podczas leczenia były w wysokim zakresie normalnych lub powyżej normy.”

Adenozylokobalamina i metylokobalamina są formami natywnymi, omijając kilka reakcji w cyklu absorpcji. Oba zatrzymują się w ciele i znacznie zwiększają stężenie w tkankach, i często dają wyniki kliniczne znacznie lepsze niż to, co może zaoferować cyjano lub hydroksy B12.

Dla wszystkich innych, czyli ponad 99% osób potrzebujących dodatkowej witaminy B12, metylokobalamina jest lepsza. Wykazuje wyraźne działanie neuroprotekcyjne, poprawiając regenerację nerwów, jednocześnie przywracając transmutacje synaptyczne i zmniejszone neuroprzekaźniki z powrotem do normalnego poziomu.

Ponadto metylokobalamina przekazuje niezwykle cenną grupę metylową, która dodatkowo poprawia twoje zdrowie (i nie kradnie żadnej, jak robi to cyjano). Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z niedokrwistością złośliwą lub każdego, kto cierpi na wysoki poziom homocysteiny.

Witamina B12 jest niezbędna do prawidłowego tworzenia się czerwonych krwinek i zapobiega rodzajowi anemii o nazwie „niedokrwistość megaloblastyczna”, która sprawia, że ludzie są osłabieni  i zmęczeni .

Polecany wielokrotnie opatentowany produkt z akredytacją olimpijską. Jeden  z najbezpieczniejszych też suplementów na świecie dzięki techno,ogi NTCACTIVIZE

Formy Witaminy B12NaturalnośćAktywność
Metylokobalaminanaturalnaaktywna
adenozylokobalamina naturalnaaktywna
hydroksykobalaminanaturalnanieaktywna
Cyjanokobalaminasyntetycznanieaktywna

źródła:

Best Type of B12? Methylcobalamin vs Cyanocobalamin vs Other Forms

Na pożywkach odzwierzęcych witaminę B12 wytwarzają:

Butylibacterium methylotrophicum – na pożywce z peptonu (uzyskiwany jest z tkanek zwierzęcych),
Propionibacterium freudenreichii – na pożywce z glukozy wzbogaconej peptonem z dodatkiem hydrolizatu kazeiny (z tkanek zwierzęcych i mleka krowiego),
Propionibacterium shermanii – w cieczy po fermentacji mlekowej (przemysłu mleczarskiego).

Na pożywkach pochodzenia roślinnego witaminę B12 wytwarzają:Propionibacterium shermanii – na namoku kukurydzianym wzbogaconym glukozą,
Propionibacterium acidipropionici – na melasie trzcinowej,
Pseudomonas denitrificans – na glukozie wzbogacanej betainą,
Lentinula edodes – na melasie buraczanej.

Zatem sama B12 dostępna jest na rynku surowców do produkcji witamin za równo w wersji odzwierzęcej jak i w wersji czysto roślinnej. Producent tabletek zamawiając witaminę B12 w firmie, która ją syntezuje musi zaznaczyć w specyfikacji, którą wersję witaminy chce otrzymywać. Niestety, informacja o pochodzeniu witaminy, odzwierzęcym czy czysto roślinnym nie jest dostępna na opakowaniu gotowego produktu. W jego składzie znajdziemy tylko informację o formie chemicznej witaminy i jej zwartości.

Źródła Metylokobalaminy – suplementy

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź