Układ mięśniowy człowieka – rodzaje mięśni

W ludzkim ciele znajduje się około 650 mięśni, co stanowi 30 do 50% masy ciała. 

Lista mięśni człowieka

Lp.NazwaGrupaPodgrupa
1Mięsień bródkowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
2Mięsień dwubrzuścowyMięśnie głowy i szyi
3Mięsień dźwigacz podniebienia miękkiegoMięśnie głowy i szyi
4Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosaMięśnie głowy i szyi
5Mięsień marszczący brwiMięśnie głowy i szyi
6Mięsień bródkowo-językowyMięśnie głowy i szyi
7Mięsień bródkowyMięśnie głowy i szyi
8Mięsień długi dogrzbietowy szyiMięśnie głowy i szyi
9Mięsień długi szyiMięśnie głowy i szyi
10Mięsień długi szyi człowiekaMięśnie głowy i szyi
11Mięsień dźwigacz kąta ustMięśnie głowy i szyi
12Mięsień dźwigacz powieki górnejMięśnie głowy i szyi
13Mięsień dźwigacz wargi górnejMięśnie głowy i szyi
14Mięsień jarzmowy mniejszyMięśnie głowy i szyi
15Mięsień jarzmowy większyMięśnie głowy i szyi
16Mięsień łopatkowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
17Mięsień obniżacz kąta ustMięśnie głowy i szyi
18Mięsień obniżacz wargi dolnejMięśnie głowy i szyi
19Mięsień pochyły najmniejszyMięśnie głowy i szyi
20Mięsień pochyły przedniMięśnie głowy i szyi
21Mięsień pochyły środkowyMięśnie głowy i szyi
22Mięsień pochyły tylnyMięśnie głowy i szyi
23Mięsień podłużnyMięśnie głowy i szyi
24Mięsień podłużny dolnyMięśnie głowy i szyi
25Mięsień podniebienno-gardłowyMięśnie głowy i szyi
26Mięsień podniebiennyMięśnie głowy i szyi
27Mięsień policzkowyMięśnie głowy i szyi
28Mięsień potyliczno-czołowyMięśnie głowy i szyi
29Mięsień półkolcowyMięśnie głowy i szyi
30Mięsień rylcowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
31Mięsień skośny górnyMięśnie głowy i szyi
32Mięsień skrzydłowy bocznyMięśnie głowy i szyi
33Mięsień skrzydłowy przyśrodkowyMięśnie głowy i szyi
34Mięsień szeroki szyiMięśnie głowy i szyi
35Mięsień śmiechowyMięśnie głowy i szyi
36Mięsień tarczowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
37Mięsień żuchwowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
38Mięsień żwaczMięśnie głowy i szyi
39Mięsień żwacz człowiekaMięśnie głowy i szyi
40Mięśnie głowyMięśnie głowy i szyi
41Mięśnie jarzmoweMięśnie głowy i szyi
42Mięśnie mimiczneMięśnie głowy i szyi
43Mięśnie nadgnykoweMięśnie głowy i szyi
44Mięśnie otoczenia szpary powiekMięśnie głowy i szyi
45Mięśnie otoczenia szpary ustMięśnie głowy i szyi
46Mięśnie pochyłeMięśnie głowy i szyi
47Mięśnie podgnykoweMięśnie głowy i szyi
48Mięśnie przedkręgoweMięśnie głowy i szyi
49Mięśnie szyiMięśnie głowy i szyi
50Mięśnie zewnętrzne gałki ocznejMięśnie głowy i szyi
51Mięśnie zwieracze gardłaMięśnie głowy i szyi
52Mięsień mostkowo-gnykowyMięśnie głowy i szyi
53Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowyMięśnie głowy i szyi
54Mięsień mostkowo-tarczowyMięśnie głowy i szyi
55Mięsień napinacz podniebienia miękkiegoMięśnie głowy i szyi
56Mięsień okrężny okaMięśnie głowy i szyi
57Mięsień okrężny ustMięśnie głowy i szyi
58Pierścień ścięgnisty wspólnyMięśnie głowy i szyi
59Mięsień prosty bocznyMięśnie głowy i szyi
60Mięsień strzemiączkowyMięśnie głowy i szyi
61Węzeł mięśniowy kąta ustMięśnie głowy i szyi
62Mięsień zwieracz górny gardłaMięśnie głowy i szyi
63Mięsień zwieracz środkowy gardłaMięśnie głowy i szyi
64Mięsień nalewkowyMięśnie głowy i szyiMięśnie krtani
65Mięsień pierścienno-nalewkowy bocznyMięśnie głowy i szyiMięśnie krtani
66Mięsień pierścienno-nalewkowy tylnyMięśnie głowy i szyiMięśnie krtani
67Mięsień tarczowo-nalewkowyMięśnie głowy i szyiMięśnie krtani
68Mięsień pierścienno-tarczowyMięśnie głowy i szyiMięśnie krtani
69Mięsień obszerny pośredniMięśnie kończyny dolnej
70Mięsień podeszwowyMięśnie kończyny dolnej
71Mięsień podkolanowyMięśnie kończyny dolnej
72Mięsień pośladkowy małyMięśnie kończyny dolnej
73Mięsień pośladkowy średniMięśnie kończyny dolnej
74Mięsień pośladkowy wielkiMięśnie kończyny dolnej
75Mięsień prostownik długi paluchaMięśnie kończyny dolnej
76Mięsień strzałkowy trzeciMięśnie kończyny dolnej
77Mięsień trójgłowy łydkiMięśnie kończyny dolnej
78Mięsień zginacz długi palcówMięśnie kończyny dolnej
79Mięśnie kończyny dolnejMięśnie kończyny dolnej
80Mięśnie obręczy kończyny dolnejMięśnie kończyny dolnej
81Mięśnie stopyMięśnie kończyny dolnej
82Mięśnie udaMięśnie kończyny dolnej
83Mięsień piszczelowy przedniMięśnie kończyny dolnej
84Mięsień biodrowo-lędźwiowy
85Mięsień bródkowy
86Mięsień biodrowo-żebrowy
87Mięsień biodrowy
88Mięsień brzuchaty łydki
89Mięsień czworoboczny człowieka
90Mięsień czworoboczny lędźwi
91Mięsień czworogłowy uda
92Mięsień dźwigacz łopatki człowieka
93Mięsień dłoniowy długi
94Mięsień dłoniowy krótki
95Dolny zwieracz przełyku
96Mięsień dwugłowy ramienia
97Mięsień dwugłowy uda
98Mięsień dźwigacz jądra
99Musculus fixator stapedisGładki mięsień występujący w ludzkim uchu.
100Mięsień guziczny
101Mięśnie glistowate ręki
102Mięsień gruszkowaty
103Mięsień grzebieniowy
104Mięsień jarzmowy mniejszy
105Mięsień jarzmowy większy
106Mięśnie jarzmowe
107Mięsień krawiecki
108Mięsień krzyżowo-grzbietowy
109Mięsień kruczo-ramienny
110Mięsień lędźwiowy mniejszy
111Mięsień lędźwiowy większy
112Mięsień łokciowy
113Mięsień łopatkowo-gnykowy
114Mięsień czworoboczny uda
115Mięsień dźwigacz odbytu
116Mięsień gnykowo-językowy
117Mięsień kulszowo-jamisty
118Mięsień naprężacz powięzi szerokiej
119Mięsień opuszkowo-gąbczasty
120Mięsień piszczelowy przedni
121Mięsień pochyły środkowy
122Mięsień pochyły tylny
123Mięsień poprzeczny głęboki krocza
124Mięsień poprzeczny klatki piersiowej
125Mięsień poprzeczny powierzchowny krocza
126Mięsień prostownik długi palców
127Mięsień rylcowo-gardłowy
128Mięsień rylcowo-językowy
129Mięsień smukły
130Mięsień wielodzielny
131Mięsień zasłaniacz zewnętrzny
132Mięsień zwieracz cewki moczowej
133Mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu
134Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu
135Mięśnie antygrawitacyjne
136Mięśnie bliźniacze górny i dolny
137Mięśnie goleni
138Mięśnie klatki piersiowej
139Mięśnie kończyny górnej
140Mięśnie międzykostne ręki
141Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
142Mięśnie nadgnykowe
143Mięśnie płatowate
144Mięśnie pochyłe
145Mięśnie podgnykowe
146Mięśnie podżebrowe
147Mięśnie przedkręgowe
148Mięśnie przedramienia
149Mięśnie ramienia
150Mięśnie ręki
151Mięsień mostkowy
152Mięsień nadgrzebieniowy
153Mięsień najdłuższy człowieka
154Mięsień najszerszy grzbietu człowieka
155Mięsień napinacz błony bębenkowej
156Mięsień naramienny
157Mięsień nawrotny czworoboczny
158Mięsień nawrotny obły
159Mięsień obszerny boczny
160Mięsień obszerny przyśrodkowy
161Mięsień okrężny oka
162Mięsień obły mniejszy
163Mięsień obły większy
164Mięśnie obręczy kończyny górnej
165Mięsień odwodziciel długi kciuka
166Mięsień odwodziciel krótki kciuka
167Mięsień odwodziciel palca małego (ręka)
168Mięsień odwodziciel palca małego (stopa)
169Mięsień odwracacz
170Mięsień podłużny
171Mięsień policzkowy
172Mięsień potyliczno-czołowy
173Mięsień piersiowy mniejszy
174Mięsień piersiowy większy
175Pierścień rotatorów
176Mięsień piramidowy
177Mięsień piszczelowy tylny
178Mięsień płaszczkowaty
179Mięsień podgrzebieniowy
180Mięsień podłopatkowy
181Mięsień podobojczykowy
182Mięsień poprzeczny brzucha
183Mięśnie pośladkowe
184Mięsień pośladkowy mały
185Mięsień pośladkowy średni
186Mięsień pośladkowy wielki
187Mięsień półbłoniasty
188Mięsień półścięgnisty
189Mięsień prostownik długi kciuka
190Mięsień prostownik krótki kciuka
191Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
192Mięsień prostownik palca małego
193Mięsień prostownik palców
194Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
195Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
196Mięsień prostownik wskaziciela
197Mięsień prostownik wspólny palców
198Mięsień prosty brzucha
199Mięsień prosty uda
200Mięsień przeciwstawiacz kciuka
201Mięsień przeciwstawiacz palca małego
202Przepona (mięsień)
203Przepona miednicy
204Przepona moczowo-płciowa
205Mięsień przywłosowy
206Mięsień przywodziciel długi
207Mięsień przywodziciel kciuka
208Mięsień przywodziciel krótki
209Mięsień przywodziciel wielki
210Mięsień równoległoboczny
211Mięsień rzęskowy
212Mięsień ramienno-promieniowy
213Mięsień ramienny
214Mięsień rylcowo-gnykowy
215Mięsień szeroki szyi
216Mięsień skośny wewnętrzny brzucha
217Mięsień skośny zewnętrzny brzucha
218Mięsień skroniowy człowieka
219Mięsień skrzydłowy boczny
220Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
221Mięsień stawowy kolana
222Mięsień strzałkowy długi
223Mięsień strzałkowy krótki
224Mięsień śmiechowy
225Mięsień tarczowo-gnykowy
226Troczek prostowników
227Mięsień trójgłowy ramienia
228Więzadło Treitza
229Mięsień zasłaniacz wewnętrzny
230Mięsień zębaty przedni
231Mięsień zębaty tylny dolny
232Mięsień zębaty tylny górny
233Mięsień zginacz długi kciuka
234Mięsień zginacz głęboki palców
235Mięsień zginacz krótki kciuka
236Mięsień zginacz krótki palca małego (ręka)
237Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
238Mięsień zginacz powierzchowny palców
239Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
240Zwieracz odbytu
241Mięsień żuchwowo-gnykowy
242Mięsień żwacz człowieka

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mi%C4%99%C5%9Bnie_cz%C5%82owieka

Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo